Vermoeidheid bij en na kanker

Projectoproep 'Pijn na kanker'

Pijn is een van de meest ernstige symptomen waarmee kankerpatiënten tijdens en na hun behandeling geconfronteerd worden. Daarom lanceert Kom op tegen Kanker een oproep om te onderzoeken hoe chronische pijn bij kankerpatiënten beter gedetecteerd en behandeld kan worden.

Uit onderzoek blijkt dat pijnklachten niet altijd adequaat worden herkend en behandeld. Bij heel wat (ex-)patiënten krijgen de pijnklachten een chronisch karakter. Dat is nefast voor hun dagelijks leven en hun levenskwaliteit.

Volgens internationale richtlijnen moet de behandeling van chronische pijn vanuit een biopsychosociaal model gebeuren. Zowel medische, paramedische als psychosociale behandelingen en interventies moeten worden afgewogen bij een chronische pijncase. Vandaag blijft de behandeling echter (te) vaak beperkt tot een medicamenteuze behandeling.

Op naar een betere behandeling van pijn

Met deze oproep wil Kom op tegen Kanker werk maken van een betere detectie en behandeling van chronische pijn bij kankerpatiënten in Vlaanderen.

Welke projecten komen in aanmerking?

  • Trainingsprojecten die via vernieuwende methodieken navorming aanbieden aan zorgverleners over pijnherkenning en -bestrijding bij kankerpatiënten.
  • Interventieprojecten die paramedische of psychosociale interventies - waarvan de effectiviteit wetenschappelijk bewezen is - in de Vlaamse zorgpraktijk introduceren en wetenschappelijk evalueren.

Meer info en voorwaarden over de call en over welke projecten in aanmerking komen.

Hoe dien je een project in?

Een project indienen kan via expro.komoptegenkanker.be tot 1 oktober 2018 om 12.00 uur 's middags.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Hans Neefs (hans.neefs@komoptegenkanker.be), voor administratieve en financiële vragen bij Inge Pelemans (inge.pelemans@komoptegenkanker.be).