Kom op tegen Kanker steunt projecten die de zorg op een innoverende manier aanpakken.

Om in aanmerking te komen voor steun is het essentieel dat het project inspeelt op psychosociale, maatschappelijke, paramedische of sociale noden en zo bijdraagt tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt.

Projecten die inspelen op één of meerdere (aspecten) van de doelstellingen uit het vijfjarenplan van Kom op tegen Kanker worden aangemoedigd, al is het in het geheel geen vereiste voor betoelaging. Kom op tegen Kanker steunt twee soorten projecten.

Implementatieprojecten

  • Vernieuwen de zorg in de eigen instelling of regio.
  • Ofwel gaat het om een nieuw aanbod, ofwel verbeteren ze substantieel de kwaliteit van het bestaande aanbod.
  • Zo'n project kan ook een onderzoeksluik bevatten, waarbij bijvoorbeeld wordt nagegaan of de (ver)nieuw(d)e zorg het beoogde effect teweegbrengt.
  • Een implementatieproject duurt maximaal twee jaar.

Opschalingsprojecten

  • Rollen bewezen waardevolle onderzoeksresultaten of innovaties in de zorg actief uit over heel Vlaanderen.
  • Laten aanwezige kennis, expertise en kunde renderen voor de hele sector door maximaal in te zetten op de zorgvernieuwing.
  • Een opschalingsproject duurt maximaal drie jaar.

 

Callgestuurde zorgprojecten

Onderzoeksprojecten kunnen ook 'callgestuurd' zijn. Dat wil zeggen dat ze antwoorden op een projectoproep die Kom op tegen Kanker lanceert rond een bepaald thema. De organisatie legt namelijk zelf ook noden en knelpunten vast in de zorg aan (ex-)kankerpatiënten en kan in het kader daarvan een oproep lanceren. In 2019 draait de call rond nazorg na de kankerbehandeling.

Kleine investering, wereld van verschil

Het hoeft niet steeds groots opgezet zijn om een groots effect te hebben. Onder dat motto is Kom op tegen Kanker op zoek naar kleinschalige, warme projecten voor kankerpatiënten en/of hun naasten.