Richt jouw organisatie of onderneming zich tot kankerpatiënten en hun naasten? Dan kan die financiële en/of andere ondersteuning krijgen van Kom op tegen Kanker.

Kom op tegen Kanker ondersteunt organisaties zowel financieel als inhoudelijk, onafhankelijk van de fase waarin een onderneming zich bevindt. Broed je nog op een idee? Zowel starters als bestaande bedrijven komen in aanmerking voor financiering. Kom op tegen Kanker wil sociaal ondernemerschap stimuleren door organisaties te ondersteunen in hun dagelijkse werking en zo samen met ondernemers een grotere impact te genereren voor kankerpatiënten en hun naasten.

Voorbeeld in de verf: inloophuizen

Inloophuizen bieden mensen met en na kanker informatie, lotgenotencontact en een luisterend oor. Kom op tegen Kanker geeft deze privé-initiatieven inhoudelijke en/of financiële steun.

Betoelaging

Een betoelaging kan worden aangevraagd als de organisatie geen commercieel verdienmodel heeft. Je krijgt zowel financiële als inhoudelijke ondersteuning.

  • Kom op tegen Kanker ondersteunt je organisationele veerkracht.
  • We begeleiden het ondernemen en de uitbouw van je organisatie. Denk aan personeelsbeleid, strategische planning, fondsenwerving, communicatie, partnerschappen enz.
  • Maximale termijn van betoelaging is acht jaar.
  • Instappen kan in eender welke fase. Broed je nog op een idee, ben je net gestart of bestaat je organisatie al een tijdje:

Krediet in samenwerking met Hefboom

Een krediet kun je aanvragen, ook in combinatie met een betoelaging. Voor een krediet kom je in aanmerking als je organisatie kan bouwen op een commercieel verdienmodel maar elders geen financiering krijgt.

  • Doel is om een positieve sociale impact na te streven en te realiseren.
  • Looptijd maximaal vijf jaar.
  • We stellen 5000 tot 50.000 euro ter beschikking.
  • Je kunt zowel voor startende of bestaande organisaties een krediet aanvragen.

De financiële steun die we ontvangen, verandert heel rechtstreeks het leven van kinderen en hun gezinnen.

Mohsen Zagheden

Directeur Villa Rozerood

Mohsen, directeur Villa Rozerood