Biedt jouw organisatie psychosociale ondersteuning aan kankerpatiënten en hun naasten? Dan kan ze financiële en andere ondersteuning krijgen van Kom op tegen Kanker.

In Vlaanderen zijn er meer en meer inloophuizen, zorghuizen, zorghotels ... voor (ex-)kankerpatiënten. Ze kunnen steun krijgen van Kom op tegen Kanker, zolang ze als centrale missie steun geven aan kankerpatiënten of hun naasten, en meer dan de helft van hun eindgebruikers kankerpatiënten zijn. We steunen bestaande en startende organisaties. Andere verwijzen we graag door naar steun op projectniveau.

Als organisatie kun je enerzijds financiële steun krijgen voor je werking, anderzijds versterken we je ook inhoudelijk. De inhoudelijke begeleiding focust op twee zaken: de organisationele veerkracht en impactgericht werken.

Steun voor je werking

  • Kom op tegen Kanker ondersteunt je organisationele veerkracht.
  • We begeleiden de vormgeving, de uitbouw, inhoudelijke en zakelijke leiding van je organisatie of onderneming.
  • Denk aan het proactief bezig zijn met begroting en inkomstenwerving, personeelsbeleid, strategische planning en communicatie, strategische partnerschappen opzetten ....

Op lange termijn heeft een gebrek aan aandacht voor die organisationele veerkracht immers ook negatieve gevolgen voor het zorgaanbod, dat niet op een duurzame manier bestendigd kan worden. Eender welk kwaliteitsvol zorgaanbod moet organisatorisch sterk ingebed zijn en daarop wil Kom op tegen Kanker meer inzetten.

Impactgericht werken ondersteunen

  • Resultaten en effecten van de aangeboden zorg meten: dat is wat Kom op tegen Kanker wil aanmoedigen en begeleiden.
  • Zo kan de zorg permanent verbeteren. Wat is bijvoorbeeld de werkelijke impact van de zorg die geboden wordt in een zorghuis?

Impactgericht werken betekent de gewenste impact constant voor ogen houden, en zodoende kritisch naar de eigen werking kijken:

  • Zet je organisatie haar energie wel in waar ze het meeste resultaat kan of wil boeken?
  • Hoe kan die impact nog vergroten?
  • Wat dient daarvoor anders of beter georganiseerd te worden?

De financiële steun die we ontvangen, verandert heel rechtstreeks het leven van kinderen en hun gezinnen.

Mohsen Zagheden

Directeur Villa Rozerood

Mohsen, directeur Villa Rozerood