Familie en arts

Betaalbaarheid voor de maatschappij

Kanker plaatst onze samenleving de komende jaren voor enorme uitdagingen. Om kankerpatiënten vandaag én morgen de beste toegankelijke zorg te garanderen richtte Kom op tegen Kanker een denktank op en organiseerde samen met Dokters van de Wereld en Test Aankoop een symposium over de betaalbaarheid van geneesmiddelen.

Symposium over ontsporende geneesmiddelenprijzen

Kom op tegen Kanker, Test Aankoop en Dokters van de Wereld vragen aandacht voor de ontsporende geneesmiddelenprijzen en hoge medische noden. De organisaties formuleerden tijdens een symposium op 8 november 2018 daarom tien aanbevelingen rond de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medische behandelingen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block geeft haar visie alvast:

Denktank inspireert kankerbeleid

De denktank bestaat uit experts zoals kankerspecialisten, gezondheidseconomen, apothekers, huisartsen en andere zorgverstrekkers, ethici, vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en patiëntenverenigingen. Samen formuleerden ze 44 aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame kankerzorg.

Met resultaat: het Belgische en Vlaamse regeerakkoord van 2014 en in de beleidsnota’s van de ministers Maggie De Block en Jo Vandeurzen zijn duidelijk geïnspireerd door de aanbevelingen van onze denktank. Denk aan de invoering van de derdebetalersregeling voor consultaties bij de huisarts, de uitbreiding van het verbod op ereloonsupplementen in een twee- of meerpersoonskamers naar daghospitalisatie of de concentratie van expertise en dure technologie.

Is je recht op een betaalbare kankerbehandeling geschonden?