Vakantie

Opkomen voor kwetsbare ouderen met kanker

Meer dan de helft van de mensen met kanker is ouder dan 65 jaar. Zeker 75-plussers zijn extra kwetsbaar. Ze hebben een grotere kans om langdurig ziek te zijn. En vaak lijden ze aan meerdere ziektes tegelijk. Kom op tegen Kanker wil ook voor hen de zorg verbeteren.

Ouderen begrijpen de arts soms moeilijk en zijn minder geneigd dat te signaleren. Meer en meer alleenstaande ouderen hebben weinig of geen mensen in hun omgeving die hen thuis kunnen bijstaan. Dat maakt hen extra kwetsbaar.

70-plussers met kanker hebben nood aan duidelijke communicatie. Zo blijkt uit eigen onderzoek waarin 229 getuigenissen van 70+'ers en hun naasten geanalyseerd werden. Lees het rapport, de samenvatting of het persbericht.

Op basis van het onderzoeksrapport en 14 interviews met ouderen stelde Kom op tegen Kanker ook een doelstellingennota op. Sommige onderwerpen gelden specifiek voor ouderen met kanker, andere even goed voor andere ouderen.
Met de nota gaat Kom op tegen Kanker aan de slag in ziekenhuizen, woonzorgcentra en in de thuissituatie. We werken er aan:

  • Verstaanbare communicatie in het ziekenhuis op maat van ouderen en hun naasten.
  • Helder geregeld en betaalbaar vervoer van en naar het ziekenhuis.
  • Een betere ondersteuning van de oudere (en eventueel zijn naasten), bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis.
  • Meer aandacht voor gebrek aan eetlust bij ouderen die kanker hebben, thuis of in het woonzorgcentrum.
  • Kanker bespreekbaarder maken in woonzorgcentra. Het is namelijk een thema dat niet zo gemakkelijk aan bod komt in woonzorgcentra, ook al komen veel ouderen ermee in aanraking. Kom op tegen Kanker nodigt woonzorgcentra uit om op de Dag tegen Kanker rond kanker te werken, te denken, te spreken, activiteiten te doen.
  • Aandacht voor ouderen met kanker met een migratieachtergrond.

Om ouderen met kanker extra te ondersteunen:

  • organiseerde Kom op tegen Kanker het pilootproject ‘Goed Omringd’. Met een tiental ouderen die zich eenzaam voelden, onderzochten we hoe hun netwerk konden versterken.
  • financiert Kom op tegen Kanker zorgprojecten die ouderen ten goede komen.
  • heeft Kom op tegen Kanker een werkgroep 'ouderen met kanker'  in het leven geroepen die uit ouderen, zorgverleners en onderzoekers bestaat. De groep komt halfjaarlijks samen om ervaringen en kennis uit te wisselen en Kom op tegen Kanker te ondersteunen.
Wil je iets melden over ouderen en kanker? Contacteer ons!