Webinar kanker in tijden van het coronavirus

Forum Transmurale Zorg 2020

'Transmuraal samenwerken in tijden van corona. Wat hebben we geleerd?'

Voor de derde keer organiseert Kom op tegen Kanker het Forum Transmurale Zorg. Professionals rond transmurale zorg uit heel Vlaanderen wisselen er inspiratie en ervaringen uit en leren van elkaar. Het Forum verloopt dit jaar, wegens de coronacrisis, volledig digitaal.
Opgelet: het derde Forum Transmurale Zorg zou normaal plaatsvinden in de tweede helft van oktober, maar is uitgesteld naar een later moment in november of december.

Mensen met kanker ervaren vaak een gebrek aan zorgcontinuïteit tussen ziekenhuis en thuiszorg. Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat verschillende zorgverleners vlot(ter) samenwerken zodat patiënten op elk moment en overal de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Met het Forum wil Kom op tegen Kanker professionals rond transmurale zorg uit heel Vlaanderen samenbrengen om de vinger aan de pols te houden. De nood aan uitwisseling van inspiratie en ervaring merken we aan de opkomst bij initiatieven die we daarrond nemen en wordt herhaaldelijk aangegeven door verschillende diverse zorgactoren. Ten slotte willen we op basis van deze uitwisseling specifieke beleidsthema’s opsporen en scherp(er) formuleren.

Forum 2020

Welke kansen en opportuniteiten zijn er ontstaan in het transmuraal samenwerken in tijden van corona? 

Oproep

Deel je ervaring of good practice met transmuraal samenwerken in tijden van corona. Dat kan tot eind augustus via ons formulier. Ook links naar literatuur, (lopende) studies of (buitenlandse) voorbeelden zijn welkom.

Wat is er anders verlopen gedurende deze periode? Hebben organisaties en zorgverleners zich anders georganiseerd? Werden de zorgen op een andere wijze verleend aan patiënten? Zijn er initiatieven die voorheen niet mogelijk waren en die nu door de omstandigheden wel gelanceerd werden? Wat moeten we zeker onthouden en meenemen in het toekomstig zorgbeleid? Wat heeft er bijgedragen aan een betere zorgcontinuïteit, transmurale zorg of samenwerking? Hoe zijn patiënten daarbij betrokken? Hoe hebben patiënten en naasten dat zelf ervaren?

We willen deze ervaringen en good practices in kaart brengen, delen en samen zoeken wat we er uit kunnen leren. Welke initiatieven kunnen al dan niet verder ontwikkeld of bestendigd worden?

Praktische informatie

Het Forum Transmurale Zorg zou normaal plaatsvinden in de tweede helft van oktober 2020, maar is uitgesteld naar een later moment in november of december. Binnenkort vind je hier meer info. Alvast bedankt voor de input die je ons eventueel hebt bezorgd.

Geïnteresseerd?

Neem met ons contact op.