Gepaste steun voor ouderen

Gepaste steun voor ouderen

Meer dan de helft van de mensen met kanker is ouder dan 65 jaar. Kom op tegen Kanker zet daarom sterk in op de nodige praktische en psychosociale ondersteuning voor ouderen.

Zorgvrijwilliger Kom op tegen Kanker

Praten met vrijwilligers

Wie kanker heeft, komt tijdens de behandeling wellicht in contact met zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker. Je kunt er je verhaal aan kwijt als je wil praten met iemand anders dan je partner, familieleden of het ziekenhuispersoneel.

Lotgenotengroep voor ouderen

Praten met lotgenoten

Kom op tegen Kanker ondersteunt lotgenotengroepen over heel Vlaanderen, zodat (ex-)kankerpatiënten en hun naasten hun verhalen en ervaringen kunnen uitwisselen met mensen die hetzelfde meemaken of -maakten.

Kankerlijn

De Kankerlijn

De Kankerlijn is de vraag- en meldingslijn van Kom op tegen Kanker. Iedereen die met kanker wordt geconfronteerd, kan er terecht voor een anoniem luisterend oor, deskundig advies of een bemoedigend gesprek. Ook problemen kun je er aankaarten.

Verzorgingsactiviteiten Kom op tegen Kanker

Verzorgingsactiviteiten

Onder de noemer Look good, feel better organiseert Kom op tegen Kanker workshops over verzorging en make-up. Wie er goed uitziet, voelt zich namelijk meestal ook beter. Er zijn ook workshops voor mannen en kinderen.

Koffiemoment

Praatcafés & koffiemomenten

De praatcafés en koffiemomenten die zorginstellingen met de steun van Kom op tegen Kanker organiseren, zijn de ideale gelegenheid om bij een kop koffie of thee een informeel te spreken met lotgenoten en vrijwilligers.

Zorghuis Limburg

Zorghuizen

Niet alle kankerpatiënten kunnen tijdens hun behandeling voldoende beroep doen op familie of andere mensen in hun omgeving om mee voor hen te zorgen. Daarom kunnen ze dankzij de steun van Kom op tegen Kanker tijdelijk terecht in een zorghuis.

iStock

Financiële steun

Er zijn nog altijd kankerpatiënten voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kan hen eenmalige steun toekennen. Die steun kan worden aangevraagd door hulpverleners.

Zorg voor ouderen

Betere zorg

Ouderen met kanker en zeker 75-plussers zijn extra kwetsbaar. Ze hebben een grotere kans om langdurig ziek te zijn. En vaak lijden ze aan meerdere ziektes tegelijk. Kom op tegen Kanker wil ook voor hen de zorg verbeteren.

iStock

Aangepast vervoer

Hoe geraak je in het ziekenhuis voor mijn behandeling als je zelf te ziek bent om te rijden? En kan je je reiskosten terugbetaald krijgen als je naar de radiotherapie of chemotherapie gaat?

Vakantieweken voor mensen met kanker

Vakanties

Iedereen die kanker heeft (gehad), heeft recht op sociaal welzijn en dus op ontspanning en vakantie. Soms is op vakantie gaan om fysieke, financiële of andere reden niet evident. Maar misschien vind je in het overzicht van vakantiemogelijkheden iets dat bij jou en je situatie past?