Onderzoeker en patiënt in overleg

Webinar patient empowerment

Wie ziek wordt, wordt afhankelijk. Daar voelen velen zich niet goed bij. Soms maakt het zelfs zieker. Maar is dat onvermijdelijk? Meer nog, moet niet net geprobeerd worden om wie ziek wordt te sterken? Daar draait patient empowerment om. Prof. Edgard Eeckman vertelt er alles over in dit webinar van Kom op tegen Kanker. 

Kom op tegen Kanker organiseerde het webinar op zaterdag 3 oktober 2020 voor patiënten en hun omgeving. Centraal in het webinar staat de relatie tussen zorgverleners en patiënten. Patient empowerment op structureel en beleidsniveau komen slechts kort ter sprake. Het webinar verterkt vanuit het standpunt van patiënten. Zorgverleners zijn welkom als ze daar rekening mee houden. Op die manier blijft Kom op tegen Kanker mensen met kanker relevante informatie aanbieden in tijden waarin we elkaar moeilijker fysiek kunnen ontmoeten.

Prof. Edgard Eeckman zal het webinar leiden. Hij is communicatiemanager van het UZ Brussel en doctoreerde enkele jaren geleden rond patient empowerment. Een thema dat ook voor Kom op tegen Kanker erg belangrijk is. Prof. Eeckman schreef er een toegankelijk boek 'Balanceren tussen macht en onmacht' over en is sterk actief in de jonge vzw 'Patient Empowerment'. Zo wil prof. Eeckman zijn inzichten over patient empowerment verbreiden. 

Bij vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met onze collega Isabel Weemaes.

Isabel_Weemaes

Isabel Weemaes

Valorisatie-adviseur Psychosociale Projectfinanciering