Campagnebeeld meldcampagne ziekenvervoer

Webinar over ziekenvervoer

Neem deel op dinsdag 9 maart

Kankerpatiënten maken heel wat verplaatsingen naar het ziekenhuis en doen hiervoor vaak een beroep op ziekenvervoer. In dit webinar geven we eerst uitleg over hoe het ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis georganiseerd is in Vlaanderen, en welke problemen er zijn. En in een tweede luik leggen we uit hoe je het best je vervoer kiest en reserveert. We geven ook tips mee om de aanvraag zo vlot en betaalbaar mogelijk te houden.

Het webinar volgt op het rapport dat Kom op tegen Kanker opstelde op basis van een meldcampagne in het voorjaar van 2020. Daaruit bleek dat het ziekenvervoer met heel wat pijnpunten kampt, zowel op het vlak van toegankelijkheid (mensen weten vaak niet waar ze terechtkunnen) als qua betaalbaarheid en kwaliteit.