Biomedisch onderzoek

Onderzoekstoelagen 2017

 

Op 11 december 2017 reikte Kom op tegen Kanker de beurzen Emmanuel van der Schueren uit aan beloftevolle jonge kankerondezoekers, evenals de toelagen voor innoverende en patiëntgerichte onderzoeksprojecten.
27 projecten en 26 beurzen voor biomedisch onderzoek, in totaal voor ruim 12 miljoen euro. 
De toelagen worden gefinancieerd vanuit het Kom op tegen Kanker-onderzoeksfonds. Dat fonds werd gespijsd met de opbrengst uit legaten, de 1000 km voor Kom op tegen Kanker en Loop naar de Maan.
 

Een overzicht van de projecten en de beurzen 2017 vindt u in de brochure 'Wie onderzoekt, die vindt' (pdf)

 

Kom op tegen Kanker steunt innoverend kankeronderzoek dat bijdraagt tot de overlevingskansen en/of de levenskwaliteit van kankerpatiënten en waarvoor geen of onvoldoende financiering ter beschikking wordt gesteld door de overheid en/of de farmaceutische industrie.

  • Kom op tegen Kanker financiert enerzijds onderzoeksprojecten en anderzijds onderzoeksbeurzen (uitleg hieronder).
  • Daarnaast gaat er financiële steun naar klinische trials in de kinderoncologie (UZ Leuven, UZ Gent, UZ Brussel en UZ Antwerpen) en krijgt ook het EORTC financiële steun. Ten slotte zijn er de kosten voor reviewers, loonkosten en indirecte kosten.
  • Voor de onderzoeksprojecten betreft het innovatief translationeel en klinisch onderzoek dat volledig aansluit bij het onderzoeksthema van de oproep. Het project vertaalt de inzichten van fundamenteel of klinisch onderzoek naar de klinische praktijk met als doel het verbeteren van de behandeling en levenskwaliteit van de kankerpatiënt. De patiënt is direct betrokken/staat centraal bij dit onderzoek en de resultaten moeten een directe impact hebben op de behandeling van kankerpatiënten. Elke vorm van translationeel onderzoek van hoogstaande kwaliteit komt in aanmerking, al wordt prioriteit gegeven aan projecten waarvoor de financieringsmogelijkheden beperkt zijn.
  • De beurzen ‘Emmanuel van der Schueren’ gaan naar beloftevolle wetenschappers die zeer gespecialiseerd kankeronderzoek doen maar niet kunnen terugvallen op een overheidsbeurs. Met de beurzen steunt Kom op tegen Kanker zowel fundamenteel onderzoek, dat bijdraagt tot een betere kennis van het ontstaan of de progressie van kanker, als toegepast (translationeel en klinisch) onderzoek om de diagnose of behandeling van kanker te verbeteren.
  • Er zijn beurzen voor onderzoekers die een doctoraat willen aanvangen (startersbeurs, 1 jaar), voor onderzoekers die doctoraatsonderzoek verrichten en via een beurs de kans krijgen hun doctoraatsonderzoek af te werken en hun doctoraatstitel te behalen (afwerkersbeurs, 6 maanden of 1 jaar) en voor onderzoekers, clinici en niet‐clinici, die pas in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma en via een beurs ondersteuning krijgen bij het uitbouwen van een zelfstandige onderzoekslijn binnen de onderzoekseenheid waartoe ze behoren (postdocbeurs, 3 jaar en halftijds klinisch mandaat, 5 jaar).

 

Help mee

Doe een gift!