Biomedisch onderzoek

60 onderzoeksprojecten en beurzen kregen in 2016 steun van Kom op tegen Kanker.
In totaal 16.704.235 euro voor biomedisch onderzoek.
Hieronder vindt u de onderzoeksprojecten en de beurzen, die administratief al volledig verwerkt zijn.
De overige volgen.

58 projecten en beurzen ter waarde van € 15.969.142 in 2016

Kom op tegen Kanker steunt innoverend kankeronderzoek dat bijdraagt tot de overlevingskansen en/of de levenskwaliteit van kankerpatiënten en waarvoor geen of onvoldoende financiering ter beschikking wordt gesteld door de overheid en/of de farmaceutische industrie.

Kom op tegen Kanker financiert enerzijds onderzoeksprojecten en anderzijds onderzoeksbeurzen (uitleg hieronder).

Daarnaast gaat er financiële steun naar klinische trials in de kinderoncologie (UZ Leuven, UZ Gent, UZ Brussel en UZ Antwerpen) en krijgt ook het EORTC financiële steun. Ten slotte zijn er de kosten voor reviewers, loonkosten en indirecte kosten.


Voor de onderzoeksprojecten betreft het innovatief translationeel en klinisch onderzoek dat volledig aansluit bij het onderzoeksthema van de oproep. Het project vertaalt de inzichten van fundamenteel of klinisch onderzoek naar de klinische praktijk met als doel het verbeteren van de behandeling en levenskwaliteit van de kankerpatiënt. De patiënt is direct betrokken/staat centraal bij dit onderzoek en de resultaten moeten een directe impact hebben op de behandeling van kankerpatiënten. Elke vorm van translationeel onderzoek van hoogstaande kwaliteit komt in aanmerking, al wordt prioriteit gegeven aan projecten waarvoor de financieringsmogelijkheden beperkt zijn.
 

De beurzen ‘Emmanuel van der Schueren’ gaan naar beloftevolle wetenschappers die zeer gespecialiseerd kankeronderzoek doen maar niet kunnen terugvallen op een overheidsbeurs. Met de beurzen steunt Kom op tegen Kanker zowel fundamenteel onderzoek, dat bijdraagt tot een betere kennis van het ontstaan of de progressie van kanker, als toegepast (translationeel en klinisch) onderzoek om de diagnose of behandeling van kanker te verbeteren.
Er zijn beurzen voor onderzoekers die een doctoraat willen aanvangen (startersbeurs, 1 jaar), voor onderzoekers die doctoraatsonderzoek verrichten en via een beurs de kans krijgen hun doctoraatsonderzoek af te werken en hun doctoraatstitel te behalen  (afwerkersbeurs, 6 maanden of 1 jaar) en voor onderzoekers, clinici en niet‐clinici, die pas in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma en via een beurs ondersteuning krijgen bij het uitbouwen van een zelfstandige onderzoekslijn binnen de onderzoekseenheid waartoe ze behoren (postdocbeurs, 3 jaar en halftijds klinisch mandaat, 5 jaar).

Onderzoeksprojecten

Beurzen

2. Hoe vraagt u steun voor uw project?

Kom op tegen Kanker geeft financiële steun aan biomedisch en psychosociaal onderzoek.

  • Voor biomedisch onderzoek vindt een keer per jaar een projectoproep plaats. Onderzoekers kunnen een onderzoeksproject indienen dat beantwoordt aan een voorafbepaald innovatief thema. Daarnaast is er - ook een keer per jaar - een beursoproep.
  • Bij psychosociaal en sociaalwetenschappelijk onderzoek kunnen projecten het hele jaar door ingediend worden.
Biomedische beurzen

Onderzoeksbeurzen voor doctoraatsonderzoekers en postdoctorale onderzoekers.
Er is momenteel geen call.

Biomedische onderzoeksprojecten

De call met deadline 29 september 2017 is afgesloten.
In 2018 vindt u hier een nieuwe call.

Help mee

Doe een gift!