Vele kleintjes maken een groot gebaar

Plantjesweekend 19, 20 en 21 september 2014

Over Kom op tegen Kanker

Nieuws

Bestedingen

 • Angst en sociaal isolement voorkomen

  Wetenschappelijk onderzoek

  De netto opbrengst van de 1000 km van Kom op tegen Kanker en de actie Ven 2-4 Cancer gaat integraal naar het VLK-onderzoeksfonds. Dat fonds ondersteunt innoverend kankeronderzoek dat weinig of geen steun krijgt van de overheid of de farmaceutische industrie. Doel van het onderzoek is de overlevingskansen van de kankerpatiënten verhogen en hun levenskwaliteit verbeteren. lees meer

 • VUB brengt noden alleenstaanden in kaart

  Vernieuwende initiatieven

  Dankzij steun van de Kom op-campagne 2008-2009 peilen onderzoekers van de VUB naar de noden van alleenstaanden met kanker. Aansluitend gaan ze dieper in op de psychosociale noden van alleenstaande kankerpatiënten voor wie een genezende behandeling niet meer mogelijk is. Dat vervolgonderzoek wordt gefinancierd met geld van de campagne 2010-2011. Wat mogen we precies van beide onderzoeken verwachten? lees meer

 • De belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker

  Preventie

  Er gaat steun van Kom op tegen Kanker naar initiatieven van de Vlaamse Liga tegen Kanker voor een betere preventie van kanker. Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker. Daarom spitst de VLK haar preventie-initiatieven toe op de strijd tegen het (mee)roken door kinderen en jongeren. De VLK wil hen het recht op een rookvrije omgeving garanderen en voorkomen dat ze beginnen te... lees meer

 • 'Lotgenoten delen ervaringen en problemen'

  Lotgenotengroepen

  Samen Verder Kempen is een lotgenotengroep voor vrouwen die borstkanker (gehad) hebben. ‘We delen ervaringen én problemen,’ zegt voorzitter Roos Poppeliers. ‘Ik vind ook het tonen van een positieve ingesteldheid zeer belangrijk. We laten patiënten ervaren dat er leven is na borstkanker en dat het een zeer fijn leven kan zijn.’ lees meer

 • Een week waarin de kinderen niet denken aan ziek zijn

  Psychosociale ondersteuning

  Elke zomer gaan een 70-tal jonge kankerpatiënten tussen zes en zestien jaar een week op kamp, een echte vakantie georganiseerd door de VLK. Natuurlijk krijgen de kinderen er alle nodige medische verzorging, maar het vakantiekamp is bovenal een week waarin ze niet denken aan ziek zijn. lees meer

 • 'Ik wil thuisblijven tot het einde'

  Palliatieve zorg

  Jan is terminaal ziek, het is zijn grootste wens om thuis te sterven. Dat is slechts mogelijk dankzij de enorme inzet van zijn kinderen en dankzij een professionele omkadering. Daarom krijgt Jan sinds twee maanden regelmatig het bezoek van de equipe palliatieve zorg Netwerk Aalst-Dendermonde-Ninove. ‘We luisteren naar Jan, we proberen rust te brengen. En als hij pijn heeft, overleggen we steeds met de huisarts over een aanpassing van de medicatie,’ zegt Chris. Kom op tegen Kanker zorgt voor de nodige financiële steun om dit soort zorg mogelijk te maken. lees meer

 • Vaste contactpersoon biedt enorme troeven

  Kinderen en kanker

  In het UZ Brussel wordt Florine behandeld voor leukemie. De voorbije maanden zag ze er tientallen gezichten. Van dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Twee gezichten zijn haar bijzonder vertrouwd: die van Saskia en Lieve. ‘Telkens ik naar het ziekenhuis moet, zie ik Saskia of Lieve. Zij vertellen wat er precies gebeurt en wat de volgende stap is.’ Ook voor de ouders van Florine is het geruststellend dat ze altijd terechtkunnen bij Saskia of Lieve. lees meer

Ontvang de nieuwsbrief