Partner van Kom op tegen Kanker

Word ‘Partner’ met een structurele bijdrage!

Dat kan via onze formule ‘De Partner van Kom op tegen Kanker’. U kiest zelf een jaarlijks bedrag - minstens 25.000 euro. In overleg bepalen we welk project u concreet steunt. Misschien de ouderenwerking? Een kinderkamp? Of de Kankerlijn? Een Brussendag? De buddy-werking? Samen gaan we op zoek naar de beste match voor u en uw bedrijf.

In ruil ontvangt u een e-mailhandtekening waarmee u bij elke communicatie kan tonen dat u meestrijdt.

We schenken u ook een tastbaar aandenken dat getuigt van uw steun en dat u bijvoorbeeld kunt plaatsen in de inkomhal van uw bedrijf.

Omdat Kom op tegen Kanker erkend is door de Minister van Financiën geeft ons partnership u recht op belastingvermindering. Uw steun in de strijd tegen kanker wordt beloond met een belastingvermindering van 45%. U ontvangt in het begin van het jaar automatisch een fiscaal attest voor de totale som van stortingen in het vorige kalenderjaar.
 

 

terug naar 'Steunen'
terug naar 'Bedrjven'

Help mee

Doe een gift!