Nieuws

Patiënten hebben het recht een geïnformeerde keuze te maken. Dit patiëntenrecht wordt in ons land al jaren met de voeten getreden bij de keuze van een ziekenhuis. Het is voor de patiënt immers een raadsel op welke gebieden een ziekenhuis goed, matig of ondermaats presteert. Samen met meer dan 36.300 burgers, die de petitie van Test-Aankoop ondertekenden, eisen de consumentenorganisatie en de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) dat álle ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg meten en dat de overheden álle resultaten publiek maken op een centrale website. Test-Aankoop schreef alle betrokken ministers aan om deze eis kracht bij te zetten en overhandigt hen vandaag zijn petitie.

Lees verder

De Juristenkrant publiceert vandaag een artikel over een opmerkelijk vonnis. De arbeidsrechtbank in Turnhout vraagt aan het Grondwettelijk Hof of het verbod om te roken op het werk ook moet gelden in de privéruimtes van een gesloten asielcentrum. Momenteel voorziet de wet de mogelijkheid om in private ruimtes van dergelijke instellingen te roken. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is opgetogen over het vonnis en hoopt dat het Hof zal oordelen dat deze uitzondering een discriminatie is van de werknemers in deze instellingen en dus in strijd met de Grondwet. Tabaksrook is op deze plaatsen niet minder schadelijk dan op andere werkplekken, stelt de VLK.

Lees verder

Childproof – een interdisciplinair forum van 6 wetenschappers en 15 maatschappelijke organisaties, waaronder de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) – vraagt de overheid om kinderen en andere kwetsbare groepen beter te beschermen tegen de negatieve gezondheidsimpact van verkeersverontreiniging. Wetenschappelijk onderzoek maakt immers duidelijk dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor luchtverontreining en de gevolgen hiervan hun leven lang meedragen.

 

Lees verder

Moet ik mij laten testen op prostaatkanker? Het is een vraag die vele mannen vanaf de leeftijd van 55 jaar zich stellen, zelfs zonder specifieke klachten. Daarom ontwikkelden LUCAS KU Leuven in opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) elk een hulpmiddel om hen goed geïnformeerd een beslissing te helpen nemen. Het ene (LUCAS & VLK) is bedoeld voor de patiënt zelf, het andere (KCE) om door de arts gebruikt te worden tijdens de consultatie.

Lees verder

Vandaag staat in een aantal kranten een opiniestuk van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), de Stichting tegen Kanker en de centra voor kankeropsporing over de borstkankerscreening, d.i. het tweejaarlijkse preventieve onderzoek naar borstkanker in ons land bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar.


 

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) roept de overheid op om haar strijd tegen fijn stof dringend op te voeren. Ze doet dat nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gisteren bekendmaakte dat het luchtvervuiling en fijn stof als kankerverwekkend voor de mens beschouwt. Vlaanderen kampt gemiddeld met de hoogste graad van luchtverontreiniging door fijn stof in West-Europa.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is teleurgesteld over de uitkomst van de stemming in het Europees Parlement over de Tobacco Products Directive, de nieuwe richtlijn voor tabaksverkoop en -verpakkingen. Een aantal maatregelen die een aanzienlijk effect kunnen hebben op het rookgedrag bij jongeren, werden geschrapt of afgezwakt. Dit is een gemiste kans om jongeren van de sigaret te houden, stelt de VLK.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker lanceert het Kankermeldpunt. (Ex-)kankerpatiënten en hun naasten kunnen hier terecht om problemen te melden die ze ervaren tijdens en na hun behandeling. De grote respons op de campagne rond slechtnieuwsgesprekken toont de noodzaak van een meldpunt aan. Maar liefst 432 mensen hebben in drie weken tijd over dit onderwerp een getuigenis gedeeld.

Lees verder

VLK legt beleidsvoorstellen rond werkhervatting na kanker voor aan minister van Werk Monica De Coninck

Opnieuw kunnen gaan werken na kanker is voor veel ex-kankerpatiënten erg belangrijk, maar dat loopt vaak niet van een leien dakje. Na hun kankerbehandeling begint vaak een nieuw gevecht, om werk dit keer. Voor de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) kan dit niet. Kankerpatiënten hebben recht op een vlotte werkhervatting en op de ondersteuning die dit mogelijk maakt. Om dit te realiseren overhandigt de VLK vandaag een aantal beleidsvoorstellen aan minister van Werk Monica De Coninck. Het recht op aangepast werk is daarbij de meest opvallende maatregel.
 

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker vraagt de federale en de Vlaamse overheid met aandrang een aantal maatregelen te nemen die de kwaliteit van de kankerbehandeling kan garanderen en de informatie hierover toegankelijk maakt voor patiënten. Zo zouden de ziekenhuizen aan strengere normen onderworpen moeten worden. Die oproep doet de VLK als reactie op het bericht van CM dat slechts twee ziekenhuizen in Vlaanderen voldoende ingrepen bij slokdarmkanker uitvoeren om de beste behandeling te kunnen garanderen. 

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!