Zorgen na kanker

Kankerpatiënten lijden vaak nodeloos pijn

Delen

Kom op tegen Kanker stelt op basis van onderzoek dat kankerpatiënten met hoofdzakelijk chronische pijn vaak niet terechtkunnen bij zorgverleners. Nochtans zijn zorgverleners in 70 tot 90 % van de gevallen in staat om pijn te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

'Sinds ik 1,5 jaar geleden behandeld werd voor borstkanker, sta ik op met pijn en ga ik ermee slapen’, vertelt Kristel Goevaerts. ‘Eerst was het een stekende pijn, ondertussen is ze afgezwakt tot een knagend gevoel. Als ik het bij mijn oncoloog, borstverpleegkundige of gynaecoloog aankaart, krijg ik geen concrete hulp. Het komt door de bestraling, zegt de een. Misschien belast je je arm te veel, zegt de ander. Concrete tips over hoe ik die pijn kan verlichten, krijg ik nooit. Op den duur twijfel je aan jezelf.’

Pijn wordt nog te weinig erkend. De zorg voor pijn moet beter

Hans Neefs

Expert kankerzorg bij Kom op tegen Kanker

‘In 70 tot 90 % van de gevallen zijn zorgverleners in staat om pijn te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. En toch lijden in ons land veel (ex-)kankerpatiënten nodeloos pijn’, zegt Hans Neefs, die het onderzoek gevoerd heeft voor Kom op tegen Kanker. ‘Kom op tegen Kanker vindt dat dit niet kan.’

‘Uit het onderzoek blijkt ook dat patiënten te weinig informatie krijgen en betrokken worden bij de pijnbehandeling,’ vult Erwin Lauwers, expert biomedisch onderzoek van Kom op tegen Kanker aan.

Twee op de drie patiënten konden niet mee beslissen over hun pijnbehandeling. Ook dat moet beter.

Erwin Lauwers

Expert biomedisch onderzoek bij Kom op tegen Kanker

78 % heeft dagelijks pijn

Om aandacht te vragen voor die problematiek bracht Kom op tegen Kanker de pijn van kankerpatiënten in kaart. In totaal reageerden 258 mensen op de radio- en socialemediacampagne die opriep zowel positieve als negatieve ervaringen te delen.

Vooral mensen met chronische en frequente pijn reageerden op de oproep. 78 % heeft dagelijks pijn, met een aanzienlijke impact op hun dagelijkse huishoudelijke en sociale activiteiten tot gevolg. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen voor hun beroep.

Systematische screening

Ondanks hun chronische en frequente pijnklachten konden veel patiënten niet rekenen op voldoende aandacht en zorg. Voor Kom op tegen Kanker hebben alle kankerpatiënten recht op de beste behandeling, en dus ook op een optimale pijnbestrijding. Daarom formuleert de organisatie twintig aanbevelingen voor beleidsmakers, zorgverleners en opleidingsinstellingen. Zo pleit Kom op tegen Kanker ervoor dat:

  • in alle Vlaamse ziekenhuizen een systematisch pijnbeleid wordt ingevoerd,
  • er in de thuiszorg een instrument komt om pijn bij kankerpatiënten te bevragen,
  • huisartsen ondersteund worden en de mogelijkheden krijgen om een centrale rol in de pijnbestrijding in de thuiszorg te spelen,
  • ook andere zorgverleners beter opgeleid worden zodat ze over voldoende kennis en expertise beschikken,
  • pijncentra structureler en ruimer gefinancierd worden zodat de wachtlijsten worden weggewerkt,
  • patiënten gesensibiliseerd worden om hen aan te moedigen hun pijnklachten met zorgverleners te bespreken.

De andere 14 aanbevelingen leest u in ons rapport.