Vrijwilliger overlegt met verpleegkundige

Recht op correcte informatie en goede communicatie

Volgens Kom op tegen Kanker heeft elke kankerpatiënt het recht om eerlijk, tijdig, volledig, in een voor hem verstaanbare taal en op een begrijpelijke manier geïnformeerd te worden. Elke burger heeft dan weer het recht om correct geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van vroegopsporing van kanker.

Vroegopsporing mammografie

Over de voor- en nadelen van vroegopsporing

Kanker vroegtijdig opsporen betekent dat er bij gezonde mensen – die geen klachten hebben en geen verhoogd risico op kanker – wordt gezocht naar voorlopers van kanker of het begin van kanker. Kom op tegen Kanker pleit voor evenwichtige en toegankelijke informatie over de voor- en nadelen van vroegopsporing zodat je goed geïnformeerd kunt beslissen of je je laat screenen of niet. Lees meer

Over de behandelingen, bijwerkingen, risico's en kosten

Zodra iemand de diagnose kanker krijgt, heeft hij recht op correcte informatie over de behandelingsmogelijkheden en duidelijke uitleg over de voordelen, bijwerkingen, risico’s en kosten van deze behandelingen, vooraleer hij zijn toestemming geeft.

Daarom verzamelt Kom op tegen Kanker zelf heel wat informatie voor patiënten op zijn website allesoverkanker.be. De informatie verspreiden we ook via brochures in alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen en via onze sociale media. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

Maandelijks sturen we een nieuwsbrief naar zorgverleners uit. Voor hen ontwikkelden we ook een folder over slechtnieuwscommunicatie.

Palliatieve zorg

Slechtnieuwscommunicatie: tips voor zorgverleners

Slecht nieuws goed brengen is moeilijk. Nochtans heeft elke patiënt het recht om eerlijk, tijdig, volledig, in een voor hem verstaanbare taal en op een begrijpelijke manier geïnformeerd te worden volgens Kom op tegen Kanker. Lees meer

Online community voor jongvolwassenen met kanker

Een online community voor jongvolwassenen die kanker (gehad) hebben, vormt Kom op tegen Kanker op de vernieuwde jongerensite Jong en kanker?! en via de Facebookgroep Jong & Kanker?!, vol inspirerende verhalen van (ex-)patiënten die in hetzelfde schuitje zitten.

Magazines Leven en Komop


Inspirerende verhalen delen we in onze magazines Leven (voor patiënten) en Komop (voor vrijwilligers, actievoerders en medewerkers).
 

cover Leven editie 95

Magazine Levenvoor mensen met kanker en mensen uit hun omgeving.  Driemaandelijks.

Komop 13 cover

Komop: driemaandelijks magazine voor actievoerders, vrijwilligers en medewerkers