Prof. dr. Peter Van Dam

Leren over vaccineren

Onderzoek naar coronavaccins bij kankerpatiënten

Delen

Kankerpatiënten zitten in de risicogroep voor corona. Daarom kregen ze al vroeg een vaccin. Maar eigenlijk weten we niet hoe effectief dat is: in de vaccinonderzoeken werden geen kankerpatiënten onder behandeling opgenomen. Prof. dr. Peter van Dam, medisch coördinator gynaecologische oncologie en seniologie bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) wil klaarheid scheppen.

Wat houdt je onderzoek precies in?

‘Tijdens de eerste coronapiek hebben we het bloed onderzocht van kankerpatiënten die een COVID-19-infectie hadden doorgemaakt. Patiënten met vaste gezwellen hadden meer SARS-CoV-2-antilichamen dan patiënten met een bloedkanker. We vroegen ons af of die verschillen er ook zouden zijn als we gingen vaccineren. Uit twee studies waarbij patiënten in het ziekenhuis werden ingeënt, is alvast gebleken dat de bijwerkingen dezelfde waren als bij gezonde mensen. Of dat ook voor de antilichaamrespons geldt, onderzoeken we nog. Let wel: we weten nog niet welke antilichaamtypes tegen COVID beschermen, maar we kunnen wel de vergelijking maken met niet-patiënten. Ondertussen hebben we groen licht gekregen voor een studie met minstens 1000 patiënten die volgens het reguliere vaccinatieschema hun vaccin hebben gekregen. We zullen de bijwerkingen, de antilichaamrespons en eventuele nieuwe besmettingen bekijken. Om dat allemaal in kaart te brengen hebben we een doctoraatsstudent aangenomen.’

Hoe kan je onderzoek het verschil maken?

‘Mensen die een kankerbehandeling ondergaan, moeten gevaccineerd worden: ze zijn kwetsbaar. Uit onze eerste studies weten we dat de vaccins veilig zijn. Of ze ook goed werken, moet nog blijken. Als bepaalde kankerpatiënten relatief minder immuniteit opbouwen, moeten we hun misschien een derde of vierde vaccin geven. We kunnen hun aanraden om de coronamaatregelen te blijven volgen en ervoor te zorgen dat al hun nauwe contacten gevaccineerd zijn.’ 

Wat hoop je met de hulp van Kom op tegen Kanker te realiseren?

‘Met de financiële steun van Kom op tegen Kanker kunnen we onze mensen en een aantal analyses betalen. Normaal ben je al gauw twee jaar zoet als je fondsen voor onderzoek wilt verzamelen. Die tijd hebben we nu niet. We moesten snel schakelen en dat was zonder Kom op tegen Kanker niet mogelijk geweest.’

Prof. dr. Peter Van Dam

© Joost Joossen