Sara Willems

'Naar minder gezondheidsongelijkheid'

Delen

Elk jaar krijgen zo’n 350 vrouwen in Vlaanderen baarmoederhalskanker. Met een regelmatig uitstrijkje kan die kanker vroeg worden opgespoord. Alleen bereikt de screeningsoproep kansarme vrouwen vaak niet. Daar wil Sara Willems, professor gezondheidsongelijkheid aan de UGent, iets aan doen.

Wat houdt je onderzoek precies in?

‘Om de drie jaar krijgen Vlaamse vrouwen van 25 tot en met 64 jaar een uitnodiging van het Centrum voor Kanker Opsporing (CvKO) om zich te laten screenen op baarmoederhalskanker. We merken dat kansarme vrouwen de informatie in die uitnodiging vaak moeilijk begrijpen of dat ze angst hebben om een uitstrijkje te laten nemen. Met deze studie willen we onderzoeken hoe we bevolkingsonderzoek toegankelijker kunnen maken. Eén groep langdurig niet-gescreende vrouwen zal door de huisarts geïnformeerd worden tijdens een consultatie en een gratis zelfafnamekit meekrijgen. Een tweede groep krijgt van de huisarts een brief met informatie en een zelfafnamekit. De derde groep krijgt de brief van het CvKO met een oproep om een uitstrijkje te laten nemen bij de huisarts.’

Hoe kan je onderzoek een verschil maken?

‘Door de drie groepen te vergelijken kunnen we zien hoe we kwetsbare vrouwen het best bereiken: via de persoonlijke aanpak, via de brief van de huisarts of via de brief van het CvKO. Een laattijdige diagnose van kanker heeft een zwaardere behandeling en een lagere overlevingskans als gevolg. Het is dus belangrijk dat die vrouwen op een geïnformeerde manier kunnen beslissen of ze zich willen laten screenen.’

Wat heb je met de hulp van Kom op tegen Kanker kunnen realiseren?

‘Dit is een heel gericht onderzoek, omdat we focussen op een specifieke groep van kwetsbare vrouwen. Daar zijn niet zo veel middelen voor. Dankzij Kom op tegen Kanker kunnen we onze studie wel uitvoeren. In september beginnen we met de voorbereiding, zodat we tegen de zomer van 2022 de eerste zelfafnamekits kunnen uitdelen.’

Sara Willems

© Joost Joossen