Chris Loosvelt

'Projecten door de bril van de gewone burger bekijken'

Delen

Al sinds het ontstaan van Kom op tegen Kanker, kunnen we rekenen op de tomeloze inzet van vrijwilliger Chris Loosvelt. Nadat ze jaren geld inzamelde, zette ze vorig jaar de stap om zich aan te melden als lid van de nieuwe preventie-burgercommissie.

'Kom op tegen Kanker maakt al lang deel uit van mijn leven. Ik ben sinds 1989 actief als actievoerder en doe dat nog steeds met hart en ziel. Toen ik vorig jaar de oproep voor de preventiecommissie las, dacht ik meteen: dat is echt iets voor mij! Kom op tegen Kanker maakt jaarlijks veel geld vrij om projecten te financieren die bijdragen aan een betere kankerpreventie. Een commissie van experts beoordeelt welke projecten geld krijgen. Nu was de organisatie op zoek naar burgers die de commissie wilden adviseren. Mensen met een hart voor preventie, die de financieringsaanvragen niet met de bril van de expert, maar vanuit het perspectief van ‘de gewone burger’ wilden bekijken. Ik stelde me kandidaat en werd zelfs gevraagd als voorzitster. Daar heb ik een nachtje over moeten slapen, maar uiteindelijk heb ik volmondig ja gezegd. Intussen hebben we er ons eerste werkingsjaar opzitten. Dat was best intensief: veertien dossiers beoordelen volgens vooropgestelde criteria, overleggen met de commissieleden en samen tot een consensus komen. Er is heel wat tijd en energie in gekropen. Maar het heeft me ook veel energie gegéven, want de experten hebben onze aanbevelingen ter harte genomen. Het voelt goed om op die manier mijn steentje te kunnen bijdragen.’

Chris Loosvelt

© Joost Joossen