Financiering biomedisch onderzoek

Innoverend patiëntgericht (pre)klinisch onderzoek: dat is wat Kom op tegen Kanker steunt. Zeker als de overheid of farmaceutische industrie dat niet of onvoldoende financiert.

Klinisch onderzoek

 • Onderzoek dat nieuwe of betere behandelingen of andere medische 'interventies' onderzoekt bij mensen.
   
 • Translationeel onderzoek dat direct verband houdt met de onderzochte interventie in het klinisch onderzoek mag ook deel uitmaken van de aanvraag (beperkt tot 40% van het totale bedrag). Het klinische deel van het project mag echter niet afhankelijk zijn van het slagen van het preklinische deel.
   
 • Onderzoek naar de klinische validatie van een kandidaat-biomerker die al succesvol de ontwikkelingsfase doorlopen heeft.
   
 • Epidemiologisch onderzoek dat als doel heeft om op relatief korte termijn een verbetering van de klinische praktijk te realiseren.  
   
 • Kom op tegen Kanker vraagt extra aandacht voor onderzoek dat de levenskwaliteit van patiënten die al dan niet behandeld worden in klinische studies, verbetert.  

Preklinisch onderzoek

 • Uit voorgaande experimenten is een klinische toepasbaarheid duidelijk maar verdere optimalisatie is nodig om tot een klinische fase te komen. De patiënt staat centraal in dit onderzoek.
   
 • Het doel van het onderzoek omhelst de ontwikkeling van nieuwe of betere behandelingen voor kanker, een betere diagnosestelling en een betere opvolging van kanker, waarbij er een uiteindelijk nieuw klinisch onderzoek opgestart kan worden binnen vijf jaar na afloop van het project.
   
 • Onderzoek naar de ontwikkeling van biomerkers, zelfs op menselijk materiaal.

Fundamenteel onderzoek naar het werkingsmechanisme van (potentiële) biomerkers, naar het werkingsmechanisme van interventies of de resistentie tegen interventies past in geen van beide oproepen.