Standpunten politieke partijen over referentiecentra

Iedereen verdient de beste overlevingskansen en levenskwaliteit. Ook wie wordt geconfronteerd met een zeldzame of complexe vorm van kanker. Daarom roept Kom op tegen Kanker de volgende regering op om werk te maken van referentiecentra. Zodat alle kankerpatiënten binnen afzienbare tijd kunnen rekenen op de best mogelijke medische en psychosociale zorg, van diagnose tot en met nazorg.

Kom op tegen Kanker stelde daarom tien beleidsvoorstellen op, die breed gedragen worden door politieke partijen. Hieronder lees je meer over waarom ze zich al dan niet kunnen vinden in de aanbevelingen.

Standpunten politieke partijen over referentiecentra

Klik op de afbeelding om te vergroten.

1. Tijdens de volgende regeerperiode moet een planning worden opgesteld voor het oprichten van referentiecentra voor alle zeldzame en complexe tumoren

2. Referentiecentra moeten advies geven over de diagnose en behandeling van zeldzame kankers. Van deze referentiecentra zijn er maar enkele nodig, op het supraregionale niveau

3. Complexe onderdelen van het zorgtraject moeten geconcentreerd worden in ziekenhuizen die een volume halen dat noodzakelijk is om kwaliteitsvolle zorg te bieden

4. Ziekenhuizen moeten doorverwijzen naar referentiecentra, maar referentiecentra mogen patiënten niet bij zich houden voor zorgonderdelen die even goed in het doorverwijzende ziekenhuis kunnen

5. Zorg voor zeldzame en complexe kankers moet voldoen aan alle voorwaarden die Kom op tegen Kanker opstelde

6. Zorg moet patiëntgericht georganiseerd zijn, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de patiënt en waarbij patiëntenverenigingen betrokken worden bij de zorg

7. Een belangrijke randvoorwaarde is goed en betaalbaar ziekenvervoer of, in specifieke situaties, betaalbare verblijfsmogelijkheden in de buurt van het referentiecentrum

8. De financiering van de zorg moet de beleidsvoorstellen ondersteunen

9. Mobiele zorgverstrekkers en e-health moeten worden gestimuleerd

10. Voor patiënten en zorgverstrekkers moet het duidelijk zijn waar ze de juiste expertise kunnen vinden