Strategische adviesraad

De strategische adviesraad van Kom op tegen Kanker adviseert het bestuursorgaan over de fondsenwerving, acties en campagnes van Kom op tegen Kanker.