Bloedafname voor chemotherapie vanaf volgend jaar ook thuis

Delen

Kom op tegen Kanker is verheugd dat de bloedafname die voorafgaat aan een kankerbehandeling zoals chemotherapie vanaf volgend jaar ook thuis kan gebeuren. Hierdoor moeten patiënten en hun mantelzorgers minder vaak naar het ziekenhuis en er ook minder lang tijd doorbrengen. Een enorme stap in de richting van meer patiëntgerichte zorg. Al sinds 2021 pleitte Kom op tegen Kanker voor een financiële regeling voor bloedafnames thuis.  

Wie een chemobehandeling krijgt, moet eerst zijn bloed laten controleren. Momenteel gebeurt dat in het ziekenhuis en moet de patiënt ter plaatse lange tijd wachten op de resultaten. Als bovendien blijkt dat de waarden niet goed zijn, kan de chemo niet toegediend worden en gaat de patiënt zonder behandeling weer naar huis. Dat is erg belastend, zowel voor patiënten als mantelzorgers. 

Meer comfort voor patiënt en mantelzorger  

Kom op tegen Kanker juicht daarom toe dat het RIZIV besliste dat de bloedafname vanaf volgend jaar ook thuis kan. Een thuisverpleegkundige neemt het bloedstaal af en laat het analyseren in het labo van het ziekenhuis. Als de bloedwaarden goed zijn, kan de patiënt de volgende dag naar het ziekenhuis voor de behandeling. Zijn ze niet goed, dan kan de patiënt gewoon thuisblijven. Ziekenhuizen kiezen zelf of ze thuishospitalisatie al dan niet aanbieden. Uiteraard kunnen patiënten ook nog steeds kiezen voor bloedafname in het ziekenhuis. 

Dit is een enorme doorbraak. Kom op tegen Kanker pleit al sinds 2021 voor een financiële regeling die bloedafname bij de patiënt thuis mogelijk maakt. Deze beslissing geeft kankerpatiënten en hun mantelzorgers zoveel meer rust, iets wat ze goed kunnen gebruiken tijdens de behandeling.

David Vansteenbrugge

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker

David Vansteenbrugge

De voordelen zijn duidelijk: meer comfort voor de patiënt, minder lange ziekenhuisbezoeken, geen onnodige verplaatsing … Maar ook minder belasting van het ziekenhuispersoneel, waardoor zij meer ademruimte krijgen.  

Proefproject Onco@home gaf al veelbelovende resultaten 

Thuishospitalisatie onco@home

Er liepen in verschillende regio’s proefprojecten. Een ervan was het proefproject Onco@home, een samenwerking tussen het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge, Sint-Jozefskliniek Izegem, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem en de thuiszorgorganisaties Wit-Gele Kruis, i-mens en ZorgConnect, met de steun van Kom op tegen Kanker. Patiënten kregen er de mogelijkheid om voor thuishospitalisatie te kiezen. Bijna allemaal verkozen ze thuishospitalisatie boven de behandeling in het ziekenhuis.  

Suzanna nam deel aan het proefproject Onco@home: ‘Ik had een heel goede ervaring met thuishospitalisatie. Het bespaart je zoveel tijd als de bloedafname thuis kan gebeuren. Je moet niet onnodig naar het ziekenhuis en kunt gewoon op je gemak thuisblijven. Ik had ook een heel fijn contact met de thuisverpleegkundigen. Iedereen was zo vriendelijk.’ 

Het project toonde aan dat de bloedafname in voorbereiding op de behandeling perfect ook thuis kan zonder in te boeten op veiligheid en kwaliteit van zorg, integendeel. De tevredenheid bij patiënten was net heel hoog wanneer de bloedafname thuis kon gebeuren. Ook in andere regio’s liepen soortgelijke projecten. In opvolging hiervan pleitte Kom op tegen Kanker met de verschillende betrokkenen voor een aangepast juridisch en financieel kader, wat nu dus aanleiding gaf tot de goedkeuring van een budget door de Algemene raad van het RIZIV.  

Thema's: Beleid Zorg