Es, procescoördinator Kankerfonds

Es, procescoördinator Kankerfonds

Delen

‘Ik heb altijd voor grote internationale bedrijven gewerkt. Enkele jaren geleden heb ik bewust de switch gemaakt naar Kom op tegen Kanker. Ik wilde meer doen voor de maatschappij, echt helpen. Dat gevoel heb ik nu. Bij het Kankerfonds geven we patiënten die door hun ziekte financieel in de problemen komen, een duwtje in de rug. Mensen kunnen hun aanvraag indienen via de sociaal werker van het ziekenfonds, het ziekenhuis of het OCMW. We bekijken het gezinsinkomen en stellen dat tegenover de ziektekosten.'

Bij het Kankerfonds kijken we verder dan de cijfers.

Es Scheers

Procescoördinator Kankerfonds

'Is aan alle voorwaarden voldaan, dan biedt het Kankerfonds een financiële tussenkomst voor het eerste behandeljaar. Blijven de kosten hoog en volgt de patiënt nog steeds een kankerbehandeling, dan kan men opnieuw een aanvraag indienen. Want kanker krijgen is één ding, maar daardoor financieel in de problemen komen is onrechtvaardig. En het kan iedereen overkomen. Een alleenstaande moeder die borstkanker krijgt en haar job verliest, iemand die door zijn ziekte vervroegd op pensioen wordt gesteld en niemand in zijn omgeving heeft om bij te springen.'

'Het stereotype beeld dat men heeft van mensen met financiële problemen, klopt niet. En bij het Kankerfonds kijken we verder dan de cijfers, we zien ook het verhaal achter het dossier. Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn overstap.'