Geef mensen met hoofd- en halskanker de beste zorg, richt expertisecentra op

Delen

Kom op tegen Kanker roept ministers van Volksgezondheid Maggie De Block en Jo Vandeurzen op om expertisecentra op te richten voor mensen met hoofd- en halskanker. De organisatie doet die oproep naar aanleiding van het rapport dat het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vandaag over de aandoening publiceerde. ‘Door ervaring en expertise in de zorg voor patiënten met hoofd- en halskanker samen te brengen in een beperkt aantal ziekenhuizen, redden we levens’, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.

Het KCE stelt vast dat de zorg voor patiënten met hoofd- en halskanker verspreid is over 99 Belgische ziekenhuizen. De helft van die ziekenhuizen ziet jaarlijks vier of minder patiënten. Nochtans hebben ze een significant hogere overlevingskans in ziekenhuizen die jaarlijks meer dan 20 hoofd- en halskankers verzorgen. Het kenniscentrum raadt daarom aan om de zorg voor hoofd- en halskanker te centraliseren in expertisecentra. Op vlak van diagnosestelling en behandeling kan er zo vooruitgang worden geboekt.

Kom op tegen Kanker pleit er al langer voor om complexe en zeldzame kankerbehandelingen in een beperkt aantal ziekenhuizen te concentreren. Onlangs maakte minister De Block bekend dat er expertisecentra komen voor mensen met slokdarm- en pancreaskanker. Ook voor patiënten met hoofd- en halskanker moet dat gebeuren. Enkel zo krijgen de patiënten de garantie op de meest kwaliteitsvolle zorg.

Marc Michils: ‘De zorg voor patiënten met hoofd- en halskanker gebeurt momenteel te verspreid. Ziekenhuizen bouwen te weinig expertise op over de aandoening en dat heeft een effect op de behandeling en de overlevingskans. Patiënten met hoofd- en halskanker hebben recht op de beste zorg. Die kunnen we hen bieden door de expertise te bundelen in een beperkt aantal ziekenhuizen. Een multidisciplinair team staat er klaar om hen de gespecialiseerde zorg te bieden die ze nodig hebben, waaronder psychosociale ondersteuning, tandzorg, logopedie en voedingsadvies.’

Elke patiënt heeft bovendien het recht om te weten waar hij de beste zorg kan krijgen. Kom op tegen Kanker vraagt daarom om duidelijk aan te geven welke ziekenhuizen erkend zijn als expertisecentrum. Die centra moeten hun kwaliteit blijven meten en de kwaliteitsscores moeten worden bekendgemaakt. Tot slot moet ook de levenskwaliteit van de patiënten tijdens en na de behandeling in de metingen worden opgenomen.

Ook de Liga voor Gelaryngectomeerden vzw onderschrijft aanbeveling KCE
Paul Graf, secretaris van de Liga voor Gelaryngectomeerden vzw is al 25 jaar gelaryngectomeerd: ‘Tijdens mijn 20 jaar als lotgenotenbegeleider heb ik geleerd dat de ervaring van de zorgverleners een enorm voordeel is voor de patiënt van bij de diagnose tot en met de nazorg . Om in de maatschappij te re-integreren is de hulp van gespecialiseerde zorgverstrekkers als artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers en logopedisten van groot belang.’

Luc Delbruyère, ondervoorzitter van de Liga Voor Gelaryngectomeerden vzw sluit zich aan bij de aanbeveling van het KCE voor het oprichten van expertisecentra voor hoofd- en halskanker: ‘Al meer dan 15 jaar bezoek ik in de ziekenhuizen nieuwe lotgenoten die een laryngectomie ondergingen of moeten ondergaan. Meermaals werd ik daarbij geconfronteerd met de nood aan expertisecentra.’

Thema's: Behandeling Zorg