Geen tabaksverkoop onder de 18 en niet meer roken in de auto in bijzijn van jongeren onder de 16 jaar

Delen

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werden twee maatregelen goedgekeurd om roken te ontmoedigen. De leeftijdsgrens voor het kopen van tabak wordt opgetrokken van 16 naar 18 jaar. Daarnaast geldt nu in heel België het verbod om te roken in de auto in het bijzijn van kinderen onder de 16 jaar. De maatregelen zijn belangrijke stappen in de strijd tegen kanker. 

 

Geen tabaksverkoop meer aan minderjarigen

België was het laatste land in Europa waar minderjarigen nog sigaretten konden kopen. Daar komt met de nieuwe maatregel gelukkig verandering in. Onderzoek toont aan dat hoe vroeger jongeren beginnen te roken, hoe sneller ze verslaafd geraken en hoe moeilijker het is om later te stoppen. Door de leeftijdsgrens op te trekken, stellen we de beginleeftijd waarop jongeren beginnen met roken uit en wordt het risico op snelle tabaksverslaving kleiner. De maatregel maakt een groot verschil, als je weet dat maar liefst 90 % van de rokers is begonnen met roken voor zijn 18de levensjaar.

 

Verbod op roken in de auto in bijzijn van minderjarigen

In navolging van een aantal andere Europese landen kent België vanaf nu ook een wettelijk verbod op roken in de auto als er kinderen onder 16 jaar bij zijn. Dat is nodig, want kinderen worden in een auto aan concentraties kankerverwekkende stoffen blootgesteld die 27 keer hoger liggen dan in huis. De auto is dan ook een gesloten en bijzonder enge ruimte. Bovendien zijn kinderen extra gevoelig voor tabaksrook.

 

Maak werk van een efficiënt antitabaksbeleid

Kom op tegen Kanker en de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving ijverden al lange tijd voor deze maatregelen en zijn tevreden. Ze brengen ons weer een stap dichter bij een eerste rookvrije generatie

Tegelijk manen we de overheid aan om nog een stap verder te gaan en werk te maken van een integraal antitabaksbeleid: een pakket van maatregelen om tabaksverslaving bij jongeren te voorkomen en de huidige rokers van het roken af te helpen. Zo kunnen we echt grote stappen zetten in de strijd tegen tabak, de grootst vermijdbare oorzaak van kanker.

 

Lees meer over hoe Kom op tegen Kanker werk wil maken van ieders recht op een rookvrije leefwereld.
 

Thema's: Beleid Roken