Schuldsaldoverzekering

Toegankelijke schuldsaldoverzekering na kanker

Delen

Wie kanker heeft (gehad), botst vaak op hoge bijpremies of een ontstellende ‘neen’ bij het aanvragen van een schuldsaldoverzekering. Een motivering voor die beslissing krijgt de kandidaat-verzekeraar niet altijd. Dat moet duidelijker, eerlijker en toegankelijker, stelt Kom op tegen Kanker. Samen met het Vlaams Patiëntenforum formuleerden we voorstellen voor een toegankelijke schuldsaldoverzekering voor iedereen. 

De laatste jaren zijn al stappen gezet voor een toegankelijkere schuldsaldoverzekering, maar toch blijven er knelpunten. Kom op tegen Kanker en het Vlaams Patiëntenforum (VPP) stellen o.a. de volgende vijf maatregelen voor:

  • Voer het ‘recht om vergeten te worden’ in

Dat houdt in dat je als ex-kankerpatiënt onder bepaalde voorwaarden het recht hebt om bij de aanvraag van een schuldsaldoverzekering een kanker uit het verleden niet te vermelden. In Frankrijk bestaat dit recht al.

  • Voer een gemeenschappelijke medische vragenlijst in voor alle verzekeraars

Hoewel ze moeten worden goedgekeurd door het Opvolgingsbureau*, valt er heel wat aan te merken op de medische vragenlijsten die verzekeraars vandaag voorleggen aan kandidaat-verzekeringsnemers. De vragen zijn niet altijd conform de vereisten van het Opvolgingsbureau, zijn soms te algemeen of te subjectief geformuleerd of gaan over het privéleven van de kandidaat-verzekeraar hoewel dat wettelijk gezien niet mag. Vermijd discussies en grijze zones door één gemeenschappelijke medische vragenlijst in te voeren voor alle verzekeringsmaatschappijen. Zo voldoen alle vragenlijsten in de toekomst aan de wettelijke voorwaarden.

  • Motiveer als verzekeraar een weigering of bijpremie duidelijker

Als een verzekeraar een kandidaat-verzekeringsnemer een schuldsaldoverzekering weigert, of een bijpremie wil aanrekenen, is hij verplicht om die beslissing heel duidelijk uit te leggen en te motiveren aan de kandidaat-verzekeraar. Vandaag gebeurt die motivering vaak gebrekkig of zelfs helemaal niet.

  • Optimaliseer de werking van het Opvolgingsbureau

Zorg ervoor dat het Opvolgingsbureau meer expertise en kennis in huis heeft op medisch vlak en om na te gaan of bijpremies correct worden berekend. Hiertoe is het ook belangrijk dat de verzekeraars zich constructief opstellen door spontaan de studies en statistieken waarop zij hun originele beslissing hebben gebaseerd, overmaken aan het Opvolgingsbureau. Het Opvolgingsbureau moet ook beter uitleggen waarom een bepaalde beslissing verzekeringstechnisch en medisch verantwoord is.

  • Als verzekeraars het advies van het Opvolgingsbureau niet volgen, verplicht hen dan om die beslissing te motiveren

Verzekeraars zijn niet verplicht om het advies van het Opvolgingsbureau te volgen. Zo’n verplichting kan juridisch gezien niet worden opgelegd. Wel kan worden verplicht om beslissingen om het advies van het Opvolgingsbureau niet te volgen, concreet te laten motiveren.

 

Pleidooi op kabinet Kris Peeters

In totaal doen Kom op tegen Kanker en het VPP 19 aanbevelingen voor een toegankelijkere schuldsaldoverzekering.
Lees er hier meer over in deze nota.

Op 26 juni trokken we hiermee naar het kabinet van Kris Peeters, vice-eerste minister en o.a. bevoegd voor Consumentenzaken. We hopen uiteraard dat onze voorstellen resulteren in concrete maatregelen die een schuldsaldoverzekering ook voor mensen die kanker hebben gehad toegankelijker maken. Zo blijft Kom op tegen Kanker zich inzetten voor de rechten van (ex-)kankerpatiënten.

Nog al te vaak wordt (ex-)kankerpatiënten een schuldsaldo- verzekering geweigerd of moeten ze astronomisch hoge premies betalen.

Onaanvaardbaar, vindt Kom op tegen Kanker.

'Waarom moet ik meer betalen voor mijn schuldsaldoverzekering?'

Dat er duidelijk ruimte is voor verbetering, bleek uit een reportage in Terzake. Sofie uitte haar verontwaardiging omdat ze als diabetespatiënte een hogere bijpremie moet betalen terwijl ze er alles aan doet om gezond te leven.

Vervolgens gingen Wauthier Robyns van verzekeringskoepel Assuralia en Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, hierover in debat.

Bekijk hier de volledige uitzending.

Video schuldsaldoverzekering

Contacteer de Kankerlijn

Hebt u als (ex-)kankerpatiënt vragen over of moeilijkheden met het verkrijgen van een verzekering? Laat het ons weten via 0800 35 445 (gratis) of via www.kankerlijn.be.

Het Opvolgingsbureau (voor de tarifering schuldsaldoverzekering) kan, wanneer voldaan is aan de wettelijke regels, weigeringen of voorstellen tot bijpremie voor een schuldsaldoverzekering onderzoeken. Het bureau zal hierbij nakijken of de voorgestelde bijpremie of de weigering medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd is. Daarnaast moet het ook de formulering van de medische vragen, die de verzekeraar gebruikt voor de aanvraag van een schuldsaldoverzekering, goedkeuren. Meer info: www.opvolgingsbureau.be.