UZA onderzoekt optimale bescherming kankerpatiënten tegen covid-19

Delen

Kom op tegen Kanker financiert een nieuwe studie (REAL-V) onder leiding van prof. Marc Peeters en Peter van Dam van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Deze studie onderzoekt hoeveel antistoffen worden opgewekt door vaccinatie bij kankerpatiënten en hoelang ze actief blijven in het lichaam. Minstens 1000 kankerpatiënten zullen gedurende één jaar opgevolgd worden. Binnenkort start de vaccinatie van prioritaire groepen, waaronder ook kankerpatiënten vallen.

Vaccinatie van kankerpatiënten

Een nieuwe studie onder leiding van professor Peeters en van Dam verbonden aan het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (UZA) zal de antilichamen opgewekt als gevolg van vaccinatie bij 1000 kankerpatiënten verspreid over 10 ziekenhuizen gedurende één jaar opvolgen. Zo wordt duidelijk of de toegediende vaccins hen de kans geven om een voldoende immuniteit op te bouwen. Kom op tegen Kanker financiert deze studie en is blij dat er meer inzicht komt over de werkzaamheid en veiligheid van de vaccins bij kankerpatiënten.

Marc Michils, algemeen directeur bij Kom op tegen Kanker: ‘Kanker is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende ziekten die één gemeenschappelijk kenmerk hebben: een ongecontroleerde celdeling. Het is dus niet logisch om hen allemaal over dezelfde kam te scheren. Door deze studie te financieren, krijgen we meer informatie over welke kankers en behandelingen de aanmaak van antistoffen tegen het coronavirus moeilijker maken. Het is mogelijk dat het huidig vaccinatieschema voor sommige patiënten dient worden aangepast.'

Antistoffen en neutraliserende antistoffen staan centraal

Alle door het Europees Geneesmiddelenagentschap goedgekeurde vaccins (Pfizer, Moderna, AstraZeneca  en Johnson & Johnson) komen in aanmerking voor de studie. Om te meten hoeveel antistoffen er worden opgewekt en hoelang ze in het bloed aanwezig blijven wordt op regelmatige tijdstippen bloed afgenomen. Wanneer de immuniteit bij bepaalde kankers of behandelingen te laag is, kan het vaccinatieschema voor die specifieke groep herbekeken worden. Op deze manier kunnen ook patiënten die geen antistoffen aanmaken geïdentificeerd worden en kan de patiënt, zijn omgeving en de behandelende arts hiermee rekening houden.

Het voordeel van een studie in eigen land is dat er direct kan ingegrepen worden als zou blijken dat de vaccinatieschema’s aangepast moeten worden voor een optimaal resultaat.

Marc Peeters

diensthoofd oncologie bij het UZA

Marc Peeters, bestuurder Kom op tegen Kanker

Prof. Peeters, diensthoofd oncologie, voerde al een kleine pilootstudie (B-Voice) in het UZA uit. Hierbij kregen 200 kankerpatiënten twee dosissen van een vaccin toegediend. De eerste gegevens worden half april verwacht.

Marc Peeters, diensthoofd oncologie bij het UZA: ‘Soortgelijke studies werden recent ook opgestart in een aantal landen van Europa. Alle data samen zal de kennis over vaccinatie bij kankerpatiënten vergroten. Het voordeel van een studie in eigen land is dat er direct kan ingegrepen worden als zou blijken dat de vaccinatieschema’s aangepast moeten worden voor een optimaal resultaat.'

Kankerpatiënten als prioritaire groep

Ieder jaar krijgen meer dan 41.000 mensen in Vlaanderen te horen dat ze kanker hebben. Kankerpatiënten vormen daarom een zeer grote groep van de bevolking. Patiënten met een hematologische kanker krijgen ongeacht hun leeftijd voorrang op vaccinatie. Patiënten met vaste tumoren krijgen prioriteit op hun leeftijdsgenoten.

Marc Michils van Kom op tegen Kanker: ‘Kankerpatiënten worden dubbel getroffen door corona: ze kunnen ziek worden van corona, maar moeten daardoor mogelijk ook hun kankerbehandeling onderbreken. Dat kan ernstige gevolgen hebben. We zijn dus blij dat zij tot de prioritaire groep horen.’