Stef van Levuur

'We willen beter zorgen voor wie niet meer beter wordt'

Publiek debat over palliatieve zorg

Delen

Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van patiënten voor wie genezen niet meer kan. Met een breed maatschappelijk debat brengt Kom op tegen Kanker in kaart hoe we die zorg in de toekomst willen vormgeven. Stef Steyaert van Levuur leidt het traject in goede banen.

Waarom een publiek debat over palliatieve zorg?

‘Omdat het nodig is. Palliatieve zorg wordt vandaag vanuit een expertenlogica gestuurd. We weten te weinig hoe het brede publiek het thema ervaart. Daar is tot op heden geen debat over gevoerd. Vaak komt palliatieve zorg pas ter sprake in de terminale laatste levensfase, niet op het moment van de diagnose. Terwijl patiënten én hun naasten ook dan baat hebben bij een aangepaste begeleiding. Hoe die er moet uitzien, willen we samen met een zo breed mogelijke groep van mensen onderzoeken, om met een onderbouwde visie een nieuw beleidskader te scheppen.’

Wat houdt zo’n publiek debat precies in?

‘Het is een vrij omvangrijk traject. We starten met een grote publieke bevraging. Iedereen kan zowel online als tijdens debatavonden z’n stem laten horen. De neerslag daarvan verwerken we in een analyserapport. Op basis daarvan houden we na de zomer 5 provinciale debatavonden voor stakeholders en gaan we 3 weekends lang in gesprek met een representatieve groep van 24 Vlamingen. Daaruit zullen we een visienota distilleren met een reeks aanbevelingen voor het beleid, die wetenschappelijk gedragen worden door een team van experts.’

Wat is de rol van Kom op tegen Kanker in dat proces?

‘Kom op tegen Kanker is financier en trekker, maar dit debat is niet alleen belangrijk voor mensen met kanker. Jaarlijks komen in Vlaanderen meer dan 100.000 patiënten voor palliatieve zorg in aanmerking. Met dit debat willen we voor ieder van hen het verschil maken.’

Denk je graag mee na over de palliatieve zorg van morgen?

Surf naar hetpalliatiefdebat.be en laat je stem horen!

Stef Steyaert

© Joost Joossen

Thema's: Psychosociaal Zorg