Luk, Projectcoördinator Zorg provincie Antwerpen

'We willen voorkomen dat mensen door de mazen van het net vallen'

Delen

‘Een van de uitdagingen voor de toekomst is een betere transmurale zorg. Transmuraal betekent letterlijk ‘over de muren’. De zorg buiten het ziekenhuis dus. Tijdens een opname in het ziekenhuis word je goed omringd en opgevolgd, maar na de opname of wanneer je niet in het ziekenhuis wordt verzorgd, is dat niet altijd het geval. Vaak valt men in een zwart gat en komt men praktisch of emotioneel in de problemen. In het ziekenhuis kan de sociaal werker je wegwijs maken. Thuis moet je vaak zelf uitzoeken waar je recht op hebt of waar je terechtkan. Ook de communicatie tussen het ziekenhuis en de thuiszorg of huisarts verloopt niet altijd optimaal. Zo kan een situatie snel escaleren.'

'Mensen die bijvoorbeeld af en toe naar het dagziekenhuis komen voor een behandeling, hebben weinig contact met de hulpverleners daar. Hun vragen of angsten worden vaak niet gehoord. Sommige mensen vallen zo door de mazen van het net. Dat willen wij voorkomen. Met Kom op tegen Kanker brengen we betrokken partijen samen om te kijken hoe het beter kan, voor iedereen. In een aantal gevallen zetten we samen een project op. Werkt het, dan kan het uitgerold worden en gekopieerd in andere regio’s. Werkt het ook daar, dan kunnen we het beleid beïnvloeden. Zo willen we blijven inspireren, met kennis van zaken.

'Als individuele hulpverlener kun je niet alle mensen helpen, ook al zou je dat willen. Maar samen kun je wel het hele systeem verbeteren. Daar ga ik voor.’