Afwijkende DNA methylatie als therapeutisch doelwit voor de behandeling van T-cel acute lymfatische leukemie en lymfoom

Biomedisch
Promotors:
Pieter Van Vlierberghe (Ugent)
Project Partners:
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€276.000

Samenvatting

-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) en lyfoom (T-LBL) zijn aggressieve vormen van bloedkanker die behandeld worden met intensieve chemotherapie. Recent is er evidentie bekomen dat T-ALL en T-LBL een sterk afwijkend DNA methylatie patroon vertonen in vergelijking met normale T cellen. In dit project willen we nagaan of deze afwijkende DNA methylatie zou kunnen fungeren als een therapeutisch doelwit voor deze ziekte beelden. Hiervoor gaan we een geneesmiddel evalueren, nl decitabine, dat reeds in de kliniek gebruikt wordt voor de behandeling van andere types bloedkanker. Indien succesvol zullen de resultaten van deze studie dus zeer snel kunnen vertaald worden naar de dagdagelijkse klinische praktijk.