Projecten

Kom op tegen Kanker investeert miljoenen in innoverend onderzoek en zorginitiatieven die kanker vermijden of de overlevingskansen en levenskwaliteit van kankerpatiënten verbeteren. Het gaat steeds om projecten die een directe impact hebben op de patiënt en dat om commerciële redenen geen of onvoldoende steun krijgen van de farmaceutische industrie. Een overzicht van alle onderzoeken die we financieren.

Verfijnen

‘Attente bezoekers’ in de thuiszorg: ontwikkeling en pilot-testing van een vrijwilligersopleiding in beoordeling en communicatie van psychologische, sociale en existentiële zorgnoden

Kenneth Chambaere (Ugent)
€178.677

Bielebale, Ontmoetingshuis Brasschaat

Tine Boiy (Bielebale VZW)
€94.600

Zorghuis Oostende

Christophe Dalemans (Zorghuis Oostende)
€46.750

Transplacentale carcinogene mechanismen van blootstelling aan roet

Tim Nawrot (UHasselt)
€482.957

Alegria, Inloophuis Turnhout

Toon Desmet (Alegria)
€211.000

BOfort, Inloophuis Brussel

Lynn Decabooter (Brussels Ouderenplatform)
€67.200

Kwaliteitsmonitoring- en verbetering in de gespecialiseerde palliatieve zorg in Vlaanderen: overdracht van taken tussen de Onderzoeksgroep Zorg rond het levenseinde en de Federatie Palliatieve zorg tot aan de inkanteling in het'Vlaams lnstituut voor

Joachim Cohen (Vrije Universiteit Brussel)
€18.368

Entree

Lieven Gulinck (Emino) , Lieven Gulinck (Emino)
€495.575

Onderzoek naar het gebruik van een innovatieve methode ter opsporing van EZH2 als therapeutisch doelwit in desmoïde tumoren en het kleincellig longcarcinoom

Kris Vleminckx (Ugent)
€45.796

Ontwikkelen van een in vivo functionele assay voor het bepalen van het pathogeen effect van varianten in borstkankergenen

Kathleen Claes (Ugent)
€65.000

De rol van paraspeckels tijdens de p53-gemedieerde stressrespons

Jean-Christophe Marine (KU Leuven)
€45.871

Onderzoek naar Immuun-checkpoint beeldvorming aan de hand van nanobies en de inhibitie van immuuncheckpoints – NICHE-studie

Karine Breckpot (Vrije Universiteit Brussel)
€35.351

Onderzoek naar het effect van gecombineerde immuuncheckpointblokkering in longvlieskanker

Evelien Smits (UAntwerpen)
€65.000

Analyse van het potentieel van extracellulaire vesikels als biomerker voor ovariumkanker in een vroeg stadium

Hannelore Denys (Ugent)
€37.500

Onderzoek naar de functionaliteit van PHF6 in normale en kwaadaardige T-cel ontwikkeling en naar zijn samenwerking met andere oncogenen in zebravismodellen

Frank Speleman (Ugent)
€45.515

Kritieke stappen op weg naar precisietherapie voor Epstein-Barr virus gedreven grootcellige B-cel lymfomen

Thomas Tousseyn (KU Leuven)
€37.500

Analyse van de effecten van SOX11 modulatie op het karakter van de tumor, de interacties van SOX11 in de cel en analyse van de werking van PHF10 in neuroblastoma

Katleen De Preter (Ugent)
€37.500

De impact van ziektes, in het bijzonder kanker, op de bijdrage van weefsels in specifieke RNA-expressie profielen

Pieter Mestdagh (Ugent)
€37.500

Design van een 3D-geprint model dat het metastaseproces bij borstkanker nabootst

olivier de wever (Ugent)
€37.500

Het moduleren van het metabolisme van de tumor om immunosuppressie te overwinnen

Massimiliano1 Mazzone (KU Leuven)
€37.500