Projecten

Kom op tegen Kanker investeert miljoenen in innoverend onderzoek en zorginitiatieven die kanker vermijden of de overlevingskansen en levenskwaliteit van kankerpatiënten verbeteren. Het gaat steeds om projecten die een directe impact hebben op de patiënt en dat om commerciële redenen geen of onvoldoende steun krijgen van de farmaceutische industrie. Lees je graag meer over de manier waarop de projectaanvragen beoordeeld worden, de opvolging en het financiële beheer van de gesteunde projecten? Of bekijk het overzicht van alle onderzoeken die we financieren.

Verfijnen

ProBio-mHSPC: Een klinische studie waarbij mannen met uitgezaaide prostaatkanker bij diagnose behandeld worden met een doelgerichte therapie op basis van het tumorprofiel in bloed of weefsel

Bram De Laere (Ugent)
€1.020.764

Versterking van immuuntherapie door de combinatie van gepersonaliseerde dendritische celtherapie en gerichte checkpointremmers als eerstelijnsbehandeling voor longvlieskanker (IMMUNO-MESODEC studie)

Sébastien Anguille (UZA)
€756.147

I am busy surviving! Patient-centered breast cancer teleprehabilitation (the PRECANCEL trial)

€163.205

HePaC: naar een optimale integratie van palliatieve zorg voor patiënten met een hematolo-gische kanker.

Koen Pardon (Vrije Universiteit Brussel)
€171.034

Een implementatieonderzoek voor het bevorderen van het structureel gebruik en de opvolging van Patient reported outcome measures (PROMs) en ervaringen (PREMs) voor long- en rectumkanker in Vlaanderen

Svin Deneckere (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg vzw)
€556.533

Naar weloverwogen beslissingen bij de opsporing van dikkedarmkanker. De ontwikkeling en piloottest van een artificiële intelligentie tool voor gedeelde besluitvorming in de huisartsenpraktijk.

Prof. dr. Guido Van Hal (UAntwerpen)
€317.732

Belgian Occupational Cancer (BOCCA) database om werkgerelateerde kankers op te sporen en te voorkomen

Sofie Vandenbroeck (IDEWE)
€134.090

Opwekken van anti-tumor immuniteit in borst- en baarmoederhalskanker met een innovatieve RANK(L)-gerichte combinatiestrategie

Peter van Dam (UAntwerpen)
€369.000

Nieuwe fluorescente Nanobodies om kankercellen in beeld te brengen tijdens het heelkundig verwijderen van hoofd- en halstumoren

Hilde de Rooster (Ugent)
€304.600

ExoRAS: een nieuwe, exosoom gebaseerde K/N-RAS blokkeringsstrategie om drug resistentie in multipel myeloom te bestrijden.

Elke De Bruyne (Vrije Universiteit Brussel)
€400.000

NADPH OXIDASE INHIBITIE ALS NIEUWE THERAPEUTISCHE OPTIE VOOR HEPATOCELLULAIR CARCINOMA

Lindsey Devisscher (Ugent)
€354.000

De behandeling van borstkanker verbeteren door middel van FLASH-radiotherapie.

Philip Poortmans (GZA Ziekenhuizen Campus Sint-Augustinus)
€498.644

cfRRBS: translatie van technologische vooruitgang in methyloom-profilering van circulerend vrij DNA voor de minimaal invasieve classificatie en herval-detectie van hooggradig lymfoom.

Nico Callewaert (Ugent)
€276.540

Preklinische evaluatie van RRM2 en DNA schade signalisatie met oog op ontwikkeling van nieuwe combinatietherapie voor hoog-risico neuroblastoom bij kinderen

Franki Speleman (Ugent)
€582.000

De combinatie van PET-CT met een op glutamaat gebaseerde bloedtest verbetert de diagnose van kanker bij solitaire longnodules.

Michiel Thomeer (UHasselt)
€224.100

Het creëren van de volgende generatie DC-vaccins die zijn gespecialiseerd op immunologisch ¨stille¨ of lymfocytenarme tumoren om kankerimmunotherapie te versterken.

Abhishek Garg (KU Leuven)
€48.154

De rol van Kupffercellen in de pathogenese van hepatocellulair carcinoom.

Hans Van Vlierberghe (Ugent)
€46.561

Het gebruik van "liquid biopsies" voor detectie van minimaal residuele ziekte in multipel myeloom

Ivan Van Riet (Vrije Universiteit Brussel)
€41.682

TITAN: beeldvorming en manipulatie van Tumor-Infiltrerende T-cellen met behulp van Anti-CD3 Nanobodies

Karine Breckpot (Vrije Universiteit Brussel)
€39.981

Tumor-afgeleide dendritische cel vaccinatie als nieuwe therapie om uitzaaiingen en kankerherval te voorkomen

dlaoui@vub.be (Vrije Universiteit Brussel)
€65.000