De Pet op tegen Kanker 2019

De Pet op tegen Kanker

Delen

De Pet op tegen Kanker is een campagne van Kom op tegen Kanker i.s.m. Ketnet en heeft twee luiken: door 'petpakketten' te verkopen zamelen we geld. Daarmee organiseert Kom op tegen Kanker elke zomer een vakantiekamp voor kinderen met kanker. Daarnaast stelt Kom op tegen Kanker aan alle Vlaamse kleuter- en lagere scholen gratis educatieve pakketten ter beschikking om kanker bespreekbaar te maken in de klas.

De campagne 'De Pet op tegen Kanker' zou normaal doorgaan vanaf 20 april t.e.m. 15 mei 2020. Vanwege de coronacrisis wordt de campagne uitgesteld naar 2021. 

Zorgen even aan de kant

Tijdens het jaarlijkse vakantiekamp van Kom op tegen Kanker kunnen kinderen met kanker even al hun zorgen vergeten. Het is eigenlijk een beetje een gecamoufleerd ziekenhuis. Dokters en verpleegkundigen gaan gewoon mee en dienen op kamp alle nodige zorgen toe. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het strikte dieet van de kinderen en een bende enthousiaste monitoren maken er een onvergetelijke week van.

Sensibiliseren met lessenpakketten

Als je weet dat elke dag 110 mensen te horen krijgen dat ze kanker hebben, zit in elke klas zit wel een leerling die de ziekte van dichtbij meemaakt. Aan de hand van educatieve pakketten wil De Pet op tegen Kanker leerkrachten helpen om kanker bespreekbaar te maken in hun klas. Hoe ga je er als leerkracht mee om als een van je leerlingen de ziekte van dichtbij meemaakt. Hoe reageer je op de vragen en emoties waar de kinderen mee zitten? En vooral: hoe vertaal je dat naar interessante leerstof die past binnen de eindtermen en boeiend is voor kinderen die niet rechtstreeks getroffen zijn? De antwoorden vind je in onze educatieve pakketten:

  • Voor de kleuterklas: het lessenpakket voor de tweede en derde kleuterklas is opgebouwd rond het prentenboek 'De heppiepet'.

  • Voor de eerste graad ligt de nadruk vooral op het ziek-zijn (langdurig ziek zijn, het ziekenhuis …), op wat kanker betekent en op twee soorten behandelingen.

  • Voor de tweede graad leggen we de verschillende soorten kanker en behandelingen (radiotherapie, chemotherapie ...) uit.

  • Voor de derde graad ligt de focus op gevoelens rond kanker en hoe daarmee om te gaan.