Vraag financiering

Heb je een sterk idee voor een (zorg)project of onderzoek waarmee je kanker kunt vermijden, bestrijden of verzachten? Kom op tegen Kanker selecteert de sterkste ideeën, kent ze financiering toe of helpt ze mee te realiseren. Ben je als patiënt op zoek naar financiële steun? Dan klop je best aan bij het Kankerfonds.

Dag tegen Kanker

Psychosociaal onderzoek

Om de kennis over de psychosociale gevolgen van kanker mee uit te bouwen, financieren we doctoraats- en ander onderzoek. Lees meer

Biomedisch kankeronderzoek

Biomedische onderzoeksprojecten

Innoverend onderzoek dat de overlevings- kansen van kanker- patiënten vergroot of de levenskwaliteit verbetert.
Lees meer

Zorg oudere dame

Vernieuwende zorgprojecten

Projecten die de zorg voor kankerpatiënten vernieuwen in je eigen organisatie, regio of in heel Vlaanderen.
Lees meer

Recht op gezond leefmilieu

Preventieproject of -onderzoek

Door meer inzicht te bekomen in kankerverwekkende stoffen, kunnen we de overheid aansporen om ons beter te beschermen.
Lees meer

Zorgorganisatie Alegria

Zorgorganisatie

Kom op tegen Kanker steunt organisaties die psychosociale ondersteuning aan kankerpatiënten en hun naasten bieden.
Lees meer

Lotgenotengroep voor ouderen

Lotgenotengroep

Omdat contact met mensen die in hetzelfde schuitje zitten, erg waardevol is voor veel (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.
Lees meer

Deel je idee met ons

Heb je nog geen concreet project, maar wel een idee om kanker te bestrijden of verzachten? We horen het graag!