Onderzoeker en patiënt in overleg

Psychosociaal onderzoek

Kom op tegen Kanker streeft naar een betere levenskwaliteit voor (ex-)kankerpatiënten en hun omgeving. Daarom steunen we onderzoeksinitiatieven die een duurzaam en breed toepasbaar potentieel in zich dragen. 

Financiering kan in de vorm van zaaigeld, projectgeld of programmafinanciering

Zorg oudere dame


Zaaigeld

 • Doel: Een vernieuwend idee testen of implementeren, of voorbereidend werk uitvoeren dat nodig is om te komen tot een kwaliteitsvol groter project. Hieronder kan bijvoorbeeld het vooronderzoek i.f.v. ambitieuzere projecten en financieringsaanvragen vallen bij Kom op tegen Kanker of andere financieringskanalen (bijv. onderzoek naar buy-in van stakeholders). 
 • Duurtijd: Kortdurend, maximaal 1 jaar.
 • Budget: Beperkt, maximaal €70.000.
   

Projectgeld

 • Doel: Het opbouwen van nieuwe kennis. Onderzoeksprojecten zijn erop gericht om aspecten gerelateerd aan vernieuwende zorgvormen te onderzoeken. Deze vertrekken vanuit een aangetoonde zorgnood en zijn dus praktijkgericht. Een onderzoeksproject resulteert in practice-based evidence die bijdraagt aan het oplossen van de problemen in de zorgpraktijk en/of aan de verdere ontwikkeling van deze zorgpraktijk. 
 • Duurtijd: Projecten van langere duur. De duur staat in verhouding tot de schaalgrootte van het project en is 2 tot 3 jaar. Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het project, dan kan men uitzonderlijk een projectduur van 4 jaar vragen. 
 • Budget: In functie van het project, maximaal €350.000. 
Thuishospitalisatie onco@home

Programmafinanciering (opgepast: enkel op oproep!)

 • Doel: Kennis opbouwen in een afgebakend thema dat in lijn ligt met de prioritaire thema’s van Kom op tegen Kanker, om te komen tot duurzame valorisatie en inbedding in de praktijk, en om te bouwen aan kritische massa rond het thema. Zowel onderzoeks- als zorgprojecten (die in lijn liggen met het vijfjarenplan van Kom op tegen Kanker) kunnen voorwerp uitmaken van een programma-oproep.
 • Duurtijd: Maximaal 5 jaar.

Financieringsaanvraag mogelijk vanaf de oproep die wordt gelanceerd op de website van Kom op tegen Kanker. De precieze voorwaarden waaraan het voorstel moet voldoen, het beschikbare budget en de indienprocedure worden gespecifieerd bij de publicatie van de oproep.
 

NIEUW! Projectoproep 2023 zeldzame en complexe kankers

 • Doel: Kom op tegen Kanker lanceert een oproep om onderzoeks- of zorgprojecten in te dienen die de zorg voor patiënten met een zeldzame en complexe kanker verbeteren, met de specifieke nadruk op een multidisciplinaire en holistische aanpak van deze zorg. Een project kan focussen op een verbetering van het hele zorgtraject (diagnosestelling tot en met nazorg) of op een van de schakels binnen het zorgtraject.
 • Duurtijd: maximum 3 jaar, waarbij de duur in verhouding staat tot de schaalgrootte van het project.
 • Budget: in functie van het project; maximaal €350.000. Er kan uitzonderlijk van dit maximale budget afgeweken worden, waarbij het budget in verhouding staat met de (potentiële) impact van het project en dit duidelijk beargumenteerd wordt.
   

Aan welke voorwaarden moet je project voldoen om gefinancierd te worden? Wie beoordeelt de aanvragen en wat zijn de deadlines?