Lotgenotengroepen ondersteunen

Contact met lotgenoten is voor veel (ex-)kankerpatiënten en hun naasten erg waardevol. Daarom ondersteunt Kom op tegen Kanker lotgenotengroepen die dit contact mogelijk maken op verschillende manieren.

Vlaanderen telt meer dan 60 lotgenotengroepen die een aanbod opzetten voor oncologische patiënten en hun naasten. De meeste groepen zijn georganiseerd rond een specifieke vorm van kanker. Ze richten zich bijvoorbeeld op mensen met borstkanker, stomadragers of patiënten met een hematologische aandoening.

Binnen de lotgenotengroepen zijn er wel 500 vrijwilligers aan de slag. Zij organiseren elk jaar samen honderden activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten, gaande van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten over ondersteuning via mail tot symposia.

Belang van lotgenotengroepen

Leven met en na kanker kan een sterke impact hebben op het leven van mensen en hun naasten. Iedereen zoekt zijn eigen weg en het kan een enorme steun betekenen om te horen hoe anderen hun weg gezocht en gevonden hebben. De meerwaarde van lotgenotencontact als goede aanvulling op de medische en verpleegkundige zorg blijkt uit heel wat onderzoek en uit de praktijkervaring van Kom op tegen Kanker.

  • Psychosociale effecten: lotgenotencontact zorgt voor een toenemende kwaliteit van het leven.
  • Economische winst: minder frequent en efficiënter gebruik van hulpmiddelen, minder opnames in ziekenhuizen of verpleeginrichtingen, minder shopgedrag op vlak van zorg- en hulpverlening, minder en effectiever gebruik van medicatie.
  • Maatschappelijke participatie: lotgenotengroepen spelen een belangrijke rol bij het opnieuw deelnemen aan de maatschappij. Door de steun van lotgenoten blijken mensen ook sneller terug aan het werk te gaan.
  • Positievere beeldvorming: lotgenotengroepen ijveren ervoor de negatieve beeldvorming die samenhangt met sommige aandoeningen, uit de wereld te helpen.
  • Lotgenotencontact brengt een betere relatie patiënt-cliënt en zorgverlener-hulpverlener tot stand.

Ondersteuning op maat   

Kom op tegen Kanker ondersteunt deze lotgenotengroepen door

  • hun werking en activiteiten bekend te maken, onder meer in de agenda van het patiëntenmagazine Leven, in de displays van ziekenhuizen, op de Dag tegen Kanker en op allesoverkanker.be.
  • (oncospecifieke) vormingen, trainingen en opleidingen op maat aan te bieden.
  • hen per regio met elkaar in verbinding te brengen om ervaringen en ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.
  • lotgenotengroepen actief te betrekken bij de werking van Kom op tegen Kanker, onder andere in klankbordgroepen, de algemene vergadering en het bestuursorgaan.
  • het toekennen van structurele werkingstoelages om lotgenotengroepen te stimuleren om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen.
Lotgenotengroep Kom op tegen Kanker

Nuttige links voor lotgenotengroepen

Ontdek welke andere organisaties zich ook inzetten voor lotgenotengroepen.

Lotgenotengroep voor ouderen

Financiële steun voor lotgenotengroepen

Vraag financiële steun aan voor de opstart, de werking of een activiteit van een lotgenotengroep.

Uniek aanspreekpunt binnen Kom op tegen Kanker

Diane Mandelings, expert Lotgenotengroepen, ondersteunt, informeert en begeleidt bestaande en nieuwe initiatieven op vlak van lotgenotencontact om zo de kwaliteit en continuïteit hiervan te waarborgen of te verhogen. Ze stimuleert ook samenwerking tussen lotgenotengroepen die rond hetzelfde type kanker werken.

Je kunt dus bij haar terecht met al je vragen over lotgenotengroepen en lotgenotencontact. Ze helpt je graag verder.