Biomedisch onderzoek

Innoverend onderzoek dat de overlevingskansen van kankerpatiënten vergroot of de levenskwaliteit verbetert: dat is wat Kom op tegen Kanker steunt. Zeker als de overheid of farmaceutische industrie dat niet of onvoldoende financiert. De organisatie doet dat niet alleen, maar met de hulp van (ex-)kankerpatiënten.

De innoverende projecten die we financieren, zijn van hoge kwaliteit en verbeteren de behandeling en/of levenskwaliteit van kankerpatiënten. Het gaat zowel om klinisch als om translationeel onderzoek op voorwaarde dat patiënten direct betrokken zijn en centraal staan in het onderzoek.

De resultaten hebben een impact op het diagnosticeren, de behandeling en opvolging van kankerpatiënten en de bijwerkingen die ze ervaren. De onderzoeken vertalen de inzichten van translationeel of klinisch onderzoek naar de praktijk.

Als een onderzoeksproject aan die voorwaarden voldoet, komt het in aanmerking voor financiering. Alleen projecten waarvoor de financieringsmogelijkheden beperkt zijn, krijgen effectief een toelage.

De onderzoeken duren doorgaans vier jaar en worden nauwgezet opgevolgd door de organisatie.

Naast onderzoeksprojecten voorziet Kom op tegen Kanker in steun aan beurzen voor jonge doctoraatsonderzoekers.

Oproep en deadlines voor financiering nieuwe onderzoeksprojecten

Voor beloftevolle wetenschappers die zeer gespecialiseerd kankeronderzoek doen en geen steun van de overheid krijgen, riep Kom op tegen Kanker de beurzen Emmanuel van der Schueren in het leven. Daarmee steunt de organisatie fundamenteel onderzoek dat bijdraagt tot een betere kennis van het ontstaan of de toename van kankercellen en toegepast (translationeel en klinisch) onderzoek om de diagnose of behandeling van kanker te verbeteren. Zo zijn er

  • startersbeurzen (1 jaar) voor onderzoekers die een doctoraat willen beginnen.
  • afwerkersbeurzen (6 maanden of 1 jaar) voor onderzoekers die hun doctoraat willen afwerken en hun doctoraatstitel behalen.

Deadline indiening: 30 april 2021 (uiterlijk middernacht)

Een voorbeeld

Daarnaast financiert Kom op tegen Kanker ook:

Onderzoek biomedisch kanker

European Organisation Research and Treatment of Cancer