Biomedisch onderzoek

Biomedisch onderzoek

Innoverend onderzoek dat de overlevingskansen van kankerpatiënten vergroot of de levenskwaliteit verbetert: dat is wat Kom op tegen Kanker steunt. Zeker als de overheid of farmaceutische industrie dat niet of onvoldoende financiert.

Kom op tegen Kanker financiert:

Al die onderzoeken worden beoordeeld door een biomedische commissie en een patiëntencommissie. Of wil je meer weten over hoe een project voor financiering wordt geselecteerd?