Biomedisch onderzoek

Biomedisch onderzoek

Innoverend onderzoek dat de overlevingskansen van kankerpatiënten vergroot of de levenskwaliteit verbetert: dat is wat Kom op tegen Kanker steunt. Zeker als de overheid of farmaceutische industrie dat niet of onvoldoende financiert.

De organisatie doet dat niet alleen, maar met hulp van (ex-)kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker financiert:

Al die onderzoeken worden beoordeeld door een biomedische commissie en een patiëntencommissie. Of wil je meer weten over hoe een project voor financiering wordt geselecteerd?