Patiëntencommissie aan het werk
Drie leden patiëntencommissie in bespreking

Patiëntenparticipatie

Wat patiënten belangrijk vinden: dat wil Kom op tegen Kanker weten. Daarom betrekt de organisatie (ex-)patiënten, naasten of mantelzorgers bij zijn werking. Als ervaringsdeskundigen leveren ze een zeer zinvolle inbreng op zeer verschillende manieren.

Kom op tegen Kanker betrekt (ex-)kankerpatiënten:

  • in zijn bestuursorganen;
  • bij de beoordeling van apps zodat de organisatie burgers en patiënten correct kan informeren over IT-toepassingen inzake preventie, vroegopsporing, behandeling en zorg na kanker;
  • bij de AYA Movement dat opkomt voor de rechten van jonge kankerpatiënten;
  • bij de financiering en uitvoering van biomedisch onderzoek en projecten;
  • bij de financiering van psychosociaal onderzoek, projecten en zorgorganisaties.

In de commissies die onderzoek, projecten en organisaties beoordelen, kijken patiënten en naasten naar de patiëntgerichtheid van het project. Beantwoordt het onderzoek aan een behoefte van patiënten? Zal de patiënt voordelen halen uit het project? En vooral, wordt er geluisterd naar patiënten en op welke manier worden patiënten betrokken bij de uitvoering van het project?

Samen met een expertencommissie bepalen de patiëntencomissies welke onderzoeksprojecten Kom op tegen Kanker financiert. Zo wil de organisatie onderzoekers stimuleren om nog meer beloftevol kankeronderzoek en innoverende zorginitiatieven in te dienen, die de overlevingskansen verhogen en de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten verbeteren en waarbij de patiënt centraal staat.

Participatie is meer dan inspraak: het is een leerproces tussen deelnemers, waarmee betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak voor beslissingen wordt verkregen.

Werk je graag mee als patiënt?