Bestuur

Kom op tegen Kanker is zowel een vzw als een stichting van openbaar nut (son). Voorzitter is Marc Michils, Frank Deboosere is campagneleider en David Vansteenbrugge algemeen directeur.

Hiernaast heeft Kom op tegen Kanker:

 • een schatbewaarder: Rik Duyck
 • een secretaris: Hannelore Denys

Met het oog op een optimaal systeem van goed bestuur, gebaseerd op een ondubbelzinnige en transparante verdeling van bevoegdheden, werd de bestuursstructuur in 2013 aangepast. 

Bestuursorgaan

Kom op tegen Kanker wordt geleid door zijn bestuursorgaan die wordt benoemd door de algemene vergadering volgens een transparante procedure. Het bestuursorgaan bepaalt het algemeen beleid en de strategie, op voorstel van de algemeen directeur en de directie. De leden van het bestuursorgaan hebben een complementaire kennis en ervaring:

 • academische en biomedische ervaring;
 • ervaring in fondsenwerving, acties, communicatie en campagnes;
 • ervaring in de gezondheidszorg en de nodige terreinkennis van (para-)medische en psychosociale zorg, met vertegenwoordiging vanuit de patiëntenverenigingen;
 • expertise in bedrijfsvoering, onder meer financiële, juridische, managementcompetenties, en de nodige bestuurservaring.

Algemeen directeur

De algemeen directeur zorgt voor het dagelijkse bestuur en wordt benoemd en ontslagen door het bestuursorgaan. Hij brengt regelmatig verslag uit bij het bestuursorgaan. De algemeen directeur delegeert aan de directie een aantal van zijn taken. De directie rapporteert aan het bestuursorgaan.

Directie

Annemie Lemahieu

Annemie Lemahieu

Directeur Communicatie, Campagne en Fondsenwerving

Strategische adviesraad

De strategische adviesraad van Kom op tegen Kanker adviseert het bestuursorgaan over de fondsenwerving, acties en campagnes van Kom op tegen Kanker.

Commissies: voor financiering onderzoeksprojecten, preventieprojecten en zorgorganisaties

De psychosociale en de biomedische commissie verstrekken leidende adviezen aan het bestuursorgaan inzake de keuze en evaluatie van de externe psychosociale en biomedische projecten die gefinancierd worden met middelen van Kom op tegen Kanker. Aanvragen voor preventieprojecten worden beoordeeld door de preventiecommissie. Verschillende patiëntencommissies hebben ook telkens hun inbreng. De financiering van zorgorganisaties wordt beoordeeld door een aparte commissie met geheel eigen expertise.

Auditcomité

Het bestuursorgaan laat zich verder bijstaan en adviseren door gespecialiseerde comités, samengesteld uit een of meerdere bestuurders. Zo staat het auditcomité het bestuursorgaan bij in zijn toezichtsfunctie, onder andere op de betrouwbaarheid en de samenhang van de financiële informatie, en op de betrouwbaarheid van de interne controle- en risicobeheersystemen.

Algemene vergadering

In de algemene vergadering zijn de verschillende instanties vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de kankerbestrijding. Ze heeft de bevoegdheden die haar toegekend worden volgens de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk. Daartoe behoren o.a. de volgende bevoegdheden:

 • de wijziging van de statuten;
 • benoemen en ontslaan van de leden van het bestuursorgaan;
 • goedkeuren van de rekeningen;
 • valideren van de begrotingen;
 • goedkeuren van de missie en de visie van Kom op tegen Kanker;
 • valideren van het strategisch plan van Kom op tegen Kanker, zoals voorgedragen door het bestuursorgaan.

Partners

Kom op tegen Kanker geniet al jarenlang de steun van twee trouwe partners: Eén en KBC.

 • VRT 1

De Vlaamse televisiezender VRT 1 brengt mensen samen met straffe verhalen en ontspannende content. Het merk voelt aan wat er leeft en wat mensen echt bezighoudt. De leefwereld van het publiek is de inspiratiebron voor alles wat VRT 1 brengt, daardoor spreekt VRT 1 dagelijks een breed publiek aan en is het merk relevant voor jong en oud.

VRT 1 is er elke dag opnieuw voor alle Vlamingen. Dat engagement zorgt ervoor dat het merk blijft verbinden met straffe programma’s. VRT 1 doet dat vandaag, maar ook 30 jaar geleden toen radiopresentatrice Kathy Lindekens de eerste benefietshow op VRT 1 organiseerde voor Kom op tegen Kanker.

 • KBC

De Vlaamse bank en verzekeraar KBC wil dicht bij de mensen staan en mee helpen aan een wereld zonder kanker. Als bank en verzekeraar zijn we ons erg bewust van het belang van een organisatie als Kom op tegen Kanker, en hun gedreven medewerkers en vrijwilligers. Dankzij hun enthousiasme en inzet zijn er immers al veel stappen vooruit gezet om de levenskwaliteit van kankerpatiënten te verbeteren. KBC is dan ook blij dat het daar een steentje aan kan bijdragen. En het stopt daar pas mee als kanker stopt!

Ethische code

Voor de samenwerking met bedrijven en commerciële organisaties heeft Kom op tegen Kanker een ethische code uitgewerkt. Deze code omvat de voorwaarden, richtlijnen en procedures die gelden bij dergelijke samenwerkingen.