Psychosociale commissie

De psychosociale commissie van Kom op tegen Kanker beoordeelt samen met de patiëntencommissie welke psychosociale onderzoeken en projecten de organisatie zal financieren. Ze komt minstens acht keer per jaar samen en telt twaalf leden. We stellen ze graag voor.

Alain Bols is werkzaam als medisch oncoloog op de campus Brugge van het AZ Sint-Jan met een specifieke interesse voor de gastro-intestinale, urologische en weke delen kankers.

Hij is diensthoofd van de dienst Medische Oncologie, oncologisch coördinator van het Oncologisch Zorgprogramma en voorzitter van het Medisch Farmaceutisch Comité. Reeds jarenlang is hij een vast lid van de redactieraad van het tijdschrift Leven.