Onderzoek en zorg financieren

Kom op tegen Kanker investeert sterk in wetenschappelijk kankeronderzoek waarbij het belang van de (ex-)kankerpatiënt centraal staat.

Op die manier wil de organisatie minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit en zorg voor kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker steunt excellent preventie-, biomedisch en psychosociaal onderzoek en zorgprojecten zoals lotgenotengroepen.

Dat gebeurt met de opbrengsten die Kom op tegen Kanker verwerft uit legaten, donaties en de vele acties. Die projectsteun is maar mogelijk dankzij het vertrouwen dat erflaters, actievoerders en donateurs stellen in de strijd die Kom op tegen Kanker voert en de manier waarop de opbrengsten worden besteed.

De manier waarop de projectaanvragen beoordeeld worden, de opvolging en het financiële beheer van de gesteunde projecten staan dan ook garant voor een goede en efficiënte besteding van de middelen. Sleutelwoorden in die werkwijze zijn patiëntgerichtheid, wetenschappelijke excellentie, onafhankelijke beoordeling, samenwerking, transparantie en communicatie. Lees meer in ons charter over projectfinanciering.

Biomedisch onderzoek

Innoverend onderzoek dat de overheid of de farma-industrie onvoldoende financiert.

Psychosociale projecten en onderzoek

Zorgprojecten en -onderzoek dat de basis legt voor een betere zorg aan (ex-)kankerpatiënten of hun directe omgeving.

Preventieprojecten en -onderzoek

Zodat Kom op tegen Kanker de overheid kan aansporen de burger beter te beschermen.

Als je eten niet meer smaakt door chemotherapie, kan aangepast brood gewichtsverlies tegengaan.

Bart Geurden

Onderzoeker Karel de Grote Hogeschool

brood chemotherapie

1600

kankerpatiënten kunnen met onze steun deelnemen aan studies over nieuwe beloftevolle behandelingen.

 

20

Dankzij jouw steun wordt biomedisch onderzoek gedaan naar een betere behandeling tegen meer dan 20 kankers.

 

64

onderzoeksprojecten en -beurzen steunt Kom op tegen Kanker om kanker te verzachten en bestrijden.

 

11,9

miljoen euro investeerden we in 2022 in innoverend kankeronderzoek.