Onderzoek en zorg financieren

Kom op tegen Kanker investeert sterk in wetenschappelijk kankeronderzoek waarbij het belang van de (ex-)kankerpatiënt centraal staat.

Op die manier wil de organisatie minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit en zorg voor kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker steunt preventie-, biomedisch en psychosociaal onderzoek en zorgprojecten zoals lotgenotengroepen.

Biomedisch onderzoek

Innoverend onderzoek dat de overheid of de farma-industrie onvoldoende financiert.

Psychosociale projecten en onderzoek

Zorgprojecten en -onderzoek dat de basis legt voor een betere zorg aan (ex-)kankerpatiënten of hun directe omgeving.

Preventieprojecten en -onderzoek

Zodat Kom op tegen Kanker de overheid kan aansporen de burger beter te beschermen.

Als je eten niet meer smaakt door chemotherapie, kan aangepast brood gewichtsverlies tegengaan.

brood chemotherapie

1700

kankerpatiënten kunnen met onze steun deelnemen aan studies over nieuwe beloftevolle behandelingen.

 

20

Dankzij jouw steun wordt biomedisch onderzoek gedaan naar een betere behandeling tegen meer dan 20 kankers.

 

64

onderzoeksprojecten en -beurzen steunt Kom op tegen Kanker om kanker te verzachten en bestrijden.

 

13,2

miljoen euro investeerden we in 2017 in innoverend kankeronderzoek.