‘Attente bezoekers’ in de thuiszorg: ontwikkeling en pilot-testing van een vrijwilligersopleiding in beoordeling en communicatie van psychologische, sociale en existentiële zorgnoden

Psychosociaal
Promotors:
Kenneth Chambaere (Ugent)
Project Partners:
Ugent
Ugent
Vrije Universiteit Brussel
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€178.677

Samenvatting

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de palliatieve zorg. Ze bieden psychologische, sociale en existentiële zorg en hebben een signaalfunctie naar professionals toe. Psychologische, sociale en existentiële zorgnoden worden, onder meer dankzij laattijdige doorverwijzing naar palliatieve zorgdiensten, vaak te laat of niet herkend. Er bevindt zich een groot onbenut potentieel in de reguliere thuiszorg, waar thuiswonenden met aanzienlijke zorgnoden reeds door vrijwilligers worden bezocht. Onderzoek toont aan dat deze vrijwilligers palliatieve zorgtaken uitvoeren, maar hier niet voldoende voor worden opgeleid. Ook kunnen deze mensen sterker ingezet worden om de banden tussen de lokale gemeenschap en de zorgdiensten te versterken, maar missen ze hiervoor soms de kennis en vaardigheden.
Dit project wenst in samenspraak met patiënten, vrijwilligers, zorgprofessionals en professioneel trainers een opleiding voor vrijwilligers te ontwikkelen en te testen waarin vrijwilligers die thuisbezoeken uitvoeren getraind worden in (1) het herkennen en begrijpen van ontwikkelende (palliatieve) zorgnoden van psychologische, sociale en existentiële aard, (2) het beschrijven van deze noden, en (3) het via een gepast kanaal communiceren ervan naar professionele zorgverleners.
Het project wil de opleiding evalueren in termen van effectiviteit, haalbaarheid en aanvaardbaarheid. De opleiding kan na afloop van het project verder gedeeld worden met andere geïnteresseerde organisaties.