Bloedgroepen als biomarker om de respons op anti-PD-1 antilichamen te voorspellen

Biomedisch
Promotors:
Hannelore Denys (UZGent)
Project Partners:
AZ Maria Middelares
UZA
Jessa ziekenhuis
Iridium Cancer Network
az Sint-Jan Brugge Oostende av
AZ Nikolaas
AZ Delta
AZ Sint - Lucas Brugge
AZ Sint Lucas Gent
AZ Groeninge
OLV van Lourdes Ziekenhuis
AZ Damiaan
ASZ Aalst
Het Rode Kruis-Vlaanderen
Ugent
Bimetra
UZGent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€447.178

Samenvatting

Bij patiënten met een gevorderd melanoom, een melanoom dat uitgezaaid is of dat niet meer operatief kan verwijderd worden, is de laatste jaren enorm veel vooruitgang geboekt dankzij de komst van checkpoint inhibitors, een vorm van immuuntherapie. Deze vorm van immuuntherapie heeft echter effect bij slechts 40% van deze patiënten. Bij 60% van de patiënten wordt geen respons gezien. Deze patiënten dienen op dit moment de nevenwerkingen van deze immuuntherapie nodeloos te verduren. Er is dus nood aan een methode waarbij op voorhand kan voorspeld worden welke patiënten in deze situatie baat hebben bij deze behandeling. De onderzoekers in dit project willen nagaan of de bloedgroep van een patiënt de respons op deze therapie kan voorspellen. De onderzoekers hopen via dit project te kunnen bijdragen aan een behandelstrategie op maat van de individuele patiënt, waarbij patiënten niet nodeloos behandeld dienen te worden met dure medicijnen en belangrijke nevenwerkingen ervaren van een therapie die hen geen voordeel oplevert.