Implementatieproject InTouch Mantelzorg

Psychosociaal
Promotors:
Nathalie Goethals (!DROPS vzw)
Project Partners:
Anders Annelies
!DROPS vzw
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€187.000

Samenvatting

Van 2015 tot eind 2017 werd het pilootproject ‘InTouch Mantelzorg’ ondersteund door Kom op tegen Kanker. Op basis van Human Centered Design, een creatieve manier om problemen op te lossen en uitdagingen aan te pakken in de samenleving, werd gefocust op de noden en behoeften van mantelzorgers. Het proces resulteerde in ‘De Mantelzorghub’, een overkoepelend concept, complementair met lopende mantelzorginitiatieven, dat bestaat uit een maandelijks 'Mantelzorgcafé', een specifiek opleidingsaanbod vanuit de 'Mantelzorgacademie' en het online platform 'Mantelzorgchat' als antwoorden op uitdagingen van mantelzorgers zoals ontspanning, netwerk, informatieverstrekking en ervaringsuitwisseling. In navolging van het pilootproject wil men het 'Mantelzorghub'-concept implementeren op 20 nieuwe locaties in Vlaanderen om gemeenten en lokale organisaties te ondersteunen in hun werking rond mantelzorg in samenwerking met mantelzorgers zelf.