Naar een mensgerichte transmurale zorg voor kankerpatiënten met psychosociale noden in Mechelen

Psychosociaal
Promotors:
Tine Van Regenmortel (KU Leuven)
Project Partners:
De VoorZorg provincie Antwerpen
Ander
Ander
KU Leuven
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€249.681

Samenvatting

De globale doelstelling van dit project is het realiseren van een meer mensgerichte transmurale zorg voor ‘cancer survivors’ met psychosociale noden door te werken aan een meer geïntegreerde zorg en een verbetering van de zorgcontinuïteit, op maat van de betrokken doelgroep. Concreet zullen een aantal systematische (onderzoeks)activiteiten worden ontwikkeld om de psychosociale zorgcontinuïteit in de regio Mechelen te verbeteren zodat kankerpatiënten na hun primaire behandeling optimaal verder kunnen herstellen en hun verschillende rollen in de samenleving zo goed als mogelijk opnieuw kunnen hervatten. Via dit project willen we antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen (1) Hoe kunnen we komen tot een systematische detectie van psychosociale noden bij de omschreven doelgroep van ‘cancer survivors’? (2) Hoe kan een betere communicatie over deze noden tussen de eerste en tweede lijn en transmuraal en een betere doorverwijzing en toeleiding gerealiseerd worden? (3) Hoe kan een betere samenwerking gerealiseerd worden tussen verschillende zorgpartners om zo tot een beter aanbod van zorg op maat te komen? Bijzondere aandacht hechten we hierbij aan de transmurale samenwerking en communicatie tussen de ambulante en residentiële zorgpartners, over echelons heen. Het project wordt gerealiseerd via een 2-jarig actie-onderzoek in Mechelen binnen het kader van een Empowerende Academische Werkplaats. Verbetering in de praktijk in nauwe dialoog en samen met zorgverleners én patiënten staat hierbij voorop.