Verbeteren van overleving van patiënten met spier-invasief blaaskanker door hen onder te verdelen in risicogroepen op basis van 18FFDG PET-CT's en de therapie aan te passen in functie van de risicogroep: een fase II prospectieve studie.

Biomedisch
Promotors:
Valérie Fonteyne (UZGent)
Valérie Fonteyne (Ugent)
Project Partners:
UZ Leuven
Gasthuiszusters Antwerpen VZW
UZGent
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€775.000

Samenvatting

Het doel van onze studie is om de overleving van patiënten met spierinvasief blaaskanker te verbeteren door gebruik te maken van PET-CT in de staging van de patiënten en, gebaseerd op de resultaten van de PET-CT, het geven van een aangepaste therapie. Kleine studies hebben immers aangetoond dat de accuraatheid van een PET-CT in de detectie van lymfeklieren of uitzaaiingen op afstand beter is dan deze van klassieke CT’s. Binnen deze studie zal de patiënt naast de standaard beeldvorming (CT’s), vlak voor en vlak na de chemotherapie, op dezelfde 2 tijdstippen ook een PET-CT krijgen. Aan de hand van de resultaten van de PET-CT worden patiënten nadien onderverdeeld in 3 risicogroepen. In functie van de risicogroep waarbinnen de patiënt valt, wordt de behandeling aangepast.In totaal zullen er 156 patiënten deelnemen aan de studie. Alleen patiënten waarbij op standaard beeldvorming geen uitzaaiingen aantoonbaar zijn, komen in aanmerking voor deze studie. Op basis van de bevindingen van de PET-CT worden patiënten vervolgens onderverdeeld in 3 groepen.Groep 1: dit zijn patiënten waarbij op PET-CT geen argumenten zijn voor uitzaaiingen buiten de blaas en klieren van het kleine bekken. Deze patiënten krijgen de standaardbehandeling: met name chemotherapie gevolgd door heelkunde of blaassparend TMT. Belangrijk is te noteren dat beide therapieën (heelkunde en TMT) op gestandaardiseerde wijze zullen worden besproken met de patiënt zo hij/zij in aanmerking komt voor beide behandelingsopties. Uiteindelijk zal de patiënt meebeslissen welke therapie hij/zij ondergaat. Motivatie tot keuze van behandeling zal worden bijgehouden evenals evaluatie van levenskwalitieit.Groep 2: dit zijn patiënten bij wie er op PET-CT heel beperkte (i.e.


Groep 3: dit zijn patiënten waarbij op PET-CT >4 uitzaaiingen aantoonbaar zijn buiten de blaas en klieren van het kleine bekken. Hier wordt naast de standaardbehandeling (opnieuw: chemotherapie + heelkunde of TMT) ook gestart met immunotherapie. Dit is vandaag standaard voor patiënten met uitzaaiingen na falen van chemotherapie.In functie van de risicogroep waarbinnen de patiënt valt zal de behandeling dus worden aangepast teneinde de overleving van patiënten met blaaskanker te verbeteren. Overleving op 2 jaar is het primair einddoel van deze studie.

Ook bij blaaskanker is er grote interesse in het opsporen van biomarkers met als doel: een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de ziekte alsook therapierespons te kunnen bepalen. Op vaste tijdstippen zullen bloed- en urinestalen worden afgenomen waarop verschillende biomarkers worden bepaald. Zodoende hopen wij dat ons onderzoek kan bijdragen tot detectie van voorspellende biomarkers en er op termijn kan worden overgaan naar een gepersonaliseerde aanpak van patiënten met blaaskanker.