ZORGPAD VOOR ADEQUAAT ZELFMANAGEMENT BIJ PATIËNTEN DIE BEHANDELD WORDEN MET ORALE ANTIKANKERGENEESMIDDELEN: OP WEG NAAR VERDIEPING, VERBREDING EN VERANKERING

Psychosociaal
Promotors:
Ann Van Hecke (Ugent)
Project Partners:
KU Leuven
KU Leuven
Ugent
Budget uitgereikt door Kom op tegen Kanker:
€209.674

Samenvatting

In 2015 engageerde het consortium UGent en KULeuven zich, met financiële steun van ‘Kom op tegen kanker’ voor een multicentrisch en interdisciplinair pilootproject dat tot doel had een transmuraal zorgpad te ontwikkelen en te implementeren voor het verhogen van adequaat zelfmanagement van patiënten met kanker die orale antikankergeneesmiddelen (OAKG) krijgen voorgeschreven. Het project kreeg de naam CONTACT: Collaborative Network to Take responsibility for oral AntiCancer Therapy. Dit project loopt momenteel in vier pilootziekenhuizen.
Het opvolgings- en opschalingsproject, waarvoor een aanvraag wordt gedaan, bouwt verder op het initiële CONTACT-project en heeft tot doel:
A) De vier pilootziekenhuizen verder op te volgen zodat een stabiele implementatie van hun reeds geïmplementeerde zorgpad kan gegarandeerd worden. Deze langere opvolging biedt ook de mogelijkheid om het zorgpad bij te sturen op basis van kwantitatieve resultaten die in het kader van dit opvolgingsproject worden verzameld. Deze resultaten kunnen daarnaast ook bijdragen aan een grotere know-how van en expertise in het opvolgen van duurzame zorgpaden. Deze expertise kan vervolgens in het opschalingsproject geïntegreerd worden.
B) Vijf tot zeven bijkomende centra te ondersteunen bij het doorontwikkelen en implementeren van een op maat gemaakt zorgpad voor patiënten op OAKG In deze opschalingsfase nemen de ziekenhuizen zelf de lead, waarbij ze gebruik maken van de gedigitaliseerde CONTACT-Toolkit, ontwikkeld op basis van de ervaringen in het pilootproject.
C) Het uitbreiden, digitaliseren en optimaliseren van de CONTACT-toolkit ter voorbereiding van een bredere implementatie. Op basis van de ervaringen tijdens de opvolgings- en opschalingsfase zal het consortium de toolkit verder ontwikkelen, onderhouden, aanvullen en aanpassen, zodat die kan worden ingezet om een Vlaanderen-brede en duurzame implementatie van zorgpaden voor patiënten op orale OAKG mogelijk te maken.