Creatieve actie voor Kom op tegen Kanker

Samen staan we sterker

Kom op tegen Kanker voert de strijd tegen (mee)roken en voor een gezond leefmilieu niet alleen. Samen met diverse Belgische, Europese en internationale coalities ijveren we voor een rookvrije wereld en tegen lucht- en milieuvervuiling.

Tegen roken en meeroken

 

Consortium Tabak

Op Vlaams niveau voeren we de strijd tegen roken en meeroken samen met de Stichting tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven  en deVlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding. Samen vormen we het Consortium Tabak.

Een van de initiatieven van het Consortium Tabak is een antirookcampagne voor en door jongeren: Vloggers versus sigaretten.

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

Op nationaal niveau voeren we de strijd vanuit de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, een brede coalitie van 50 medische verenigingen en gezondheidsorganisaties. De stuurgroep van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving bestaat uit de partners van de vroegere Nationale Coalitie tegen Tabak, aangevuld met een aantal andere organisaties. Concreet gaat het om Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, Vlaams Instituut Gezond Leven, Fonds des affections respiratoires  (FARES), Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding  (VRGT), Observatoire de la Santé du Hainaut  (OSH), Service d’Etude et de la Prévention du Tabagisme  (SEPT), Gezinsbond  en de Belgische Cardiologische Liga.

Door een bundeling van de krachten wil de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving bijdragen aan een rookvrij België en daarmee gezondheidswinst voor de Belgische bevolking realiseren. De aanpak steunt op twee pijlers, die elkaar versterken:

  1. Voorkomen dat er nieuwe rokers komen: jongeren beschermen tegen de verleiding om te beginnen met roken en kinderen beschermen tegen tabaksrook.
  2. Het aantal rokers terugdringen door hen te stimuleren om te stoppen met roken en hen met effectieve hulp te ondersteunen bij hun stoppogingen.

De sociale achtergrond speelt een rol bij roken en meeroken. In sociaal kwetsbare groepen wordt meer gerookt en meegerookt, onder meer door de kinderen. Roken is daardoor een van de belangrijkste oorzaken van gezondheidsongelijkheid. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving wil die gezondheidsongelijkheid terugdringen.
Een van de initiatieven van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving is een campagne die kinderen en jongeren wil beschermen tegen tabaksrook en tabaksverslaving: Generatie Rookvrij.

Meer realisaties lees je in het jaarverslag van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving.

Samenwerking over de landsgrenzen

Op Europees en internationaal niveau is Kom op tegen Kanker lid of coalitiepartner van:

Voor een gezond leefmilieu

Kom op tegen Kanker voert de strijd voor een gezond leefmilieu niet alleen. We werken samen met experten en partnerorganisaties in België en zijn lid van Europese en internationale coalities.

Childproof

Kom op tegen Kanker maakt deel uit van Childproof, een nationaal expertenplatform van maatschappelijke organisaties, wetenschappers en artsen. Het platform wordt gecoördineerd door de Gezinsbond. Samen met onze partners van het Childproof platform buigen wij ons over de veiligheid en de gezondheid van kinderen en over het concept ‘kindnorm‘.

We onderschreven het Childproof actieplan milieu en gezondheid voor kinderen (CEHAP) en werken samen met Childproof beleidsvoorstellen en aanbevelingen uit, bijvoorbeeld over luchtverontreiniging, binnenluchtkwaliteit en hormoonverstorende stoffen.

#Dieselgate

Naar aanleiding van het Dieselgate-schandaal zette Kom op tegen Kanker in 2014 de coalitie #dieselgate op. In die coalitie werken we samen met Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie (IEW) en Netwerk Duurzame Mobiliteit.

EDC-Free Europe

Kom op tegen Kanker is campagnepartner van EDC-Free Europe. In deze coalitie zijn meer dan 70 milieu-, gezondheids-, vrouwen- en consumentenorganisaties uit heel Europa vertegenwoordigd die zich zorgen maken over hormoonverstorende stoffen en hun invloed op milieu en gezondheid.

Health & Environment Alliance

Kom op tegen Kanker is lid van de internationale organisatie Health & Environment Alliance (HEAL). HEAL is een koepelorganisatie van milieu- en gezondheidsorganisaties die bezig zijn met de gezondheidseffecten van milieuveranderingen in de Europese Unie. Kom op tegen Kanker werkt samen met HEAL rond o.a. hormoonverstorende stoffen en luchtverontreiniging.

Association of European Cancer Leagues

Kom op tegen Kanker is lid van de Association of European Cancer Leagues (ECL). We zorgden er mee voor dat ECL het thema leefmilieu op zijn agenda zette en zelf lid werd van Health & Environment Alliance.