Man in auto

Kankerpatiënt mag niet de dupe zijn van conflict rond ziekenvervoer

Door Els Meerbergen
Expert kankerzorg Kom op tegen Kanker
Delen

Een aanhoudend geschil over de vergoeding voor het ziekenvervoer zorgt ervoor dat er in de maand mei zes dagen zijn waarop de patiënt geen of slechts een beperkte terugbetaling zal ontvangen voor zijn ziekenvervoer. Kom op tegen Kanker betreurt dat de patiënt het slachtoffer is van dit conflict en vraagt dat ziekenvervoerders, ziekenfondsen en de overheid snel rond de tafel zitten om tot een oplossing te komen. 

Conflict

Kankerpatiënten verplaatsen zich meerdere keren per week of per maand naar het ziekenhuis om chemo- of radiotherapie te krijgen. Er zijn patiënten die zelf geen auto hebben of die geen familie of mantelzorgers kunnen aanspreken voor vervoer. Anderen hebben wel een auto maar kunnen zelf niet rijden door de nevenwerkingen van de behandeling (verzwakking, misselijkheid, duizeligheid ...). Het openbaar vervoer is ook niet voor iedereen een optie.  

Al die mensen moeten een beroep doen op professioneel ziekenvervoer of op vrijwilligersvervoer om naar het ziekenhuis te gaan. Normaal gebeurt de aanvraag hiervoor via MUTAS of i-Mens (de vervoerscentrales van de ziekenfondsen) en betalen de patiënten in de meeste gevallen voor een vervoer naar een oncologische behandeling 4 euro (voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming) of 8 euro. 

Ten gevolge van de stijgende brandstofprijzen en de inflatie voeren de ziekenvervoerders, ziekenfondsen en de overheid al geruime tijd gesprekken over de vergoeding voor het ziekenvervoer. Aangezien ze het niet eens geraken, houden de ziekenvervoerders in mei zes ‘duurzaamheidsdagen’. Op die dagen zullen vervoerders geen opdrachten aannemen van MUTAS en i-Mens en zullen ze geplande vervoeren van MUTAS en i-Mens annuleren. 

Patiënt is de dupe

De actie heeft grote financiële gevolgen voor de patiënt, want hij zal zijn vervoer rechtstreeks bij de ziekenvervoerder moeten vastleggen en hierdoor geen of slechts een beperkte terugbetaling voor het ziekenvervoer krijgen.  Wanneer het vervoer rechtstreeks bij de vervoerder wordt geboekt, zal de kostprijs van het zittend ziekenvervoer starten bij 51,55 euro per rit zonder één kilometer gereden te hebben. Per kilometer komt er 1,55 euro bij. Voor het liggend en rolwagenvervoer liggen de prijzen nog hoger.  

Om de impact op de patiënt te beperken zoeken MUTAS en i-Mens naar alternatieve vervoersmogelijkheden en contacteren zij vervoerders die niet aan de actie deelnemen. Zij vragen de patiënt ook om zoveel mogelijk eigen vervoer te voorzien tijdens de actiedagen. Een terugbetaling van het ziekenfonds (evenwel beperkter dan normaal) zal misschien mogelijk zijn, maar enkel wanneer hiervoor alsnog op voorhand bij MUTAS of i-Mens een aanvraag wordt gedaan. Sowieso zal de patiënt het volledige bedrag moeten voorschieten, want een derdebetalersregeling is niet mogelijk. De actie treft dus vooral de kwetsbare personen die afhankelijk zijn van het ziekenvervoer voor hun behandeling. 

Snelle oplossing dringt zich op

Kom op tegen Kanker vraagt aan alle betrokken partijen om opnieuw rond de tafel te gaan zitten en deze problematiek op te lossen, maar niet ten nadele van de patiënt. De betrokken overheden moeten werk maken van een langetermijnvisie rond het ziekenvervoer zodat de patiënt ook in de toekomst een beroep kan blijven doen op betaalbaar ziekenvervoer.  

De duurzaamheidsdagen vinden plaats op donderdag 5 mei, woensdag 11 mei, maandag 16 mei, dinsdag 17 mei, woensdag 25 mei en vrijdag 27 mei. Lees meer informatie over de ‘duurzaamheidsdagen’.
Heb je ervaringen met deze actie van de ziekenvervoerders? Laat het ons zeker weten via de Kankerlijn.  

Fenir-Fabir, de koepelorganisatie van verenigingen voor patiënten met een chronisch (terminale) nierziekte, steunt onze bezorgdheden en ondersteunt deze boodschap. Patiënten die nierdialyse krijgen, verplaatsen zich ook meerdere keren per week naar het ziekenhuis.

Thema's: Betaalbaarheid