Vrouw houdt borst in haar handen

Rapport KCE: kwaliteitsvolle borstkankerzorg in België in het gedrang

Behandel patiënten alleen nog in erkende borstklinieken

Delen

Kom op tegen Kanker reageert verontrust op de onderzoeksresultaten over de borstkankerzorg in België, die het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vandaag bekendmaakte. Het onderzoek van het KCE bevestigt het belang van transparante communicatie en maakt duidelijk dat patiënten alleen in erkende borstklinieken mogen worden behandeld. ‘Kwaliteitsvolle zorg is een basisrecht. De overheid moet ingrijpen.’

Al in 2019 trok Kom op tegen Kanker aan de alarmbel over de behandeling van borstkanker, nadat de ngo vastgesteld had dat zeven organisaties zich onterecht borstkliniek noemden op hun website.

Op vraag van Kom op tegen Kanker en Borstkanker Vlaanderen voerde het KCE een onderzoek uit bij 50.000 vrouwen over de kwaliteit van de borstkankerzorg in België. Daaruit blijkt nu dat in 2018 één op de vijf borstkankerpatiënten behandeld werd buiten de erkende borstklinieken. Die patiënten hebben een aanzienlijk hogere kans om aan borstkanker te overlijden in vergelijking met patiënten die wel in een borstkliniek worden behandeld. Daarnaast stelde het KCE vast dat een op de drie borstklinieken minder borstkankers behandelt dan wat wettelijk vastgelegd is om erkend te zijn.   

Borstkanker is de meestvoorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het verdict valt in België jaarlijks bijna 10.500 keer. De prognose is gunstig met een relatieve vijfjaarsoverleving van meer dan 90 %, wat betekent dat van alle vrouwen die borstkanker krijgen, er na vijf jaar nog 9 op de 10 leven. In 2007 richtte de overheid de zogeheten borstklinieken op om de zorg voor borstkankerpatiënten te centraliseren en te verbeteren. Doordat die centra jaarlijks een minimumaantal nieuwe patiënten moeten behandelen, bouwen ze voldoende kennis en ervaring op om borstkankerpatiënten de best mogelijke zorg te kunnen geven.  Vind hier de lijst van erkende borstklinieken.

Kom op tegen Kanker vindt de vaststellingen zorgwekkend en roept de overheid op om dringend haar verantwoordelijkheid te nemen. Concreet vraagt de organisatie om volgende maatregelen. 

  • Gebruik duidelijke terminologie en zorg voor een toegankelijke lijst van ziekenhuizen die erkend zijn als borstkliniek. Communiceer transparant zodat patiënten weten waar ze terechtkunnen voor de beste behandeling. 
  • Controleer regelmatig of de borstklinieken aan de erkenningscriteria voldoen. 
  • Kijk erop toe dat nieuwe borstkankerpatiënten worden doorverwezen naar erkende borstklinieken. Het borst-MOC (multidisciplinair oncologisch consult) en een chirurgische ingreep mogen enkel daar gebeuren. 
    (nvdr. Ondertussen beloofde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werk te maken van een hervorming waarbij een behandeling voor borstkanker enkel nog terugbetaald zal worden als ze gebeurt in een erkende borstkliniek.)
  • Maak werk van de registratie van alle kwaliteitsindicatoren voor de borstkankerzorg, zodat er volledige informatie is over behandelingskwaliteit, levenskwaliteit, geestelijke gezondheidszorg en patiënttevredenheid. 

Overheid moet verantwoordelijkheid nemen. Zorg dat behandeling alleen in erkend ziekenhuis mogelijk is.

Ward Rommel

verantwoordelijke Zorg & Behandeling van Kom op tegen Kanker

Ward Rommel

‘Eén op de vijf vrouwen met borstkanker wordt niet in een erkende borstkliniek behandeld. Zij hebben 30 % meer kans om te overlijden aan de ziekte dan wanneer ze wel in een erkend ziekenhuis zouden worden behandeld,’ zegt Ward Rommel, verantwoordelijke Zorg & Behandeling van Kom op tegen Kanker. ‘Die feiten zijn bijzonder verontrustend. Het is aan de overheid om in te grijpen en erop toe te zien dat elke borstkankerpatiënt de beste zorg krijgt. Dat start bij het geven van heldere en eenduidige informatie, maar gaat ook over het controleren of de borstklinieken wel aan de erkenningscriteria voldoen. Bovendien zouden patiënten die de diagnose krijgen, altijd moeten worden doorverwezen naar erkende borstklinieken.’ 

Ben je patiënt en heb je hier vragen over, neem dan contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker.