Zonnebank

Verstandig omgaan met de zon

Je kunt niet vermijden dat je misschien kanker krijgt, maar je kunt wel een en ander doen om het risico te verkleinen. Jezelf beschermen tegen de zon bijvoorbeeld. Kom op tegen Kanker informeert jong en oud over de relatie tussen zonnen en huidkanker. Daarnaast sporen we de overheid aan om maatregelen te nemen die de bevolking beter beschermen tegen de schadelijke effecten van zonnebanken.

 Beleid beïnvloeden

Kom op tegen Kanker pleit voor een overheidsbeleid dat een goede bescherming tegen de zon stimuleert.

We nemen deel aan de werkgroep Zonnebanken van de Alliantie voor de Preventie van Huidkanker. In 2014 stelde de alliantie  eisen om de consument beter te beschermen tegen de negatieve gezondheidsimpact van zonnebanken. Sinds 2017 zijn enkele van die eisen opgenomen in de wet:

  • Geen enkele communicatie mag verwijzen naar de voordelen van het gebruik van een zonnebank.
  • De waarschuwing 'gebruik van zonnebanken kan huidkanker veroorzaken' is verplicht in elke communicatie naar de consument.

Daarnaast vraagt de alliantie sinds 2014 meer inspecties van zonnebankcentra. Intussen is het aantal toegenomen, maar de kwaliteit ervan kan beter. We blijven daarom aandringen op meer en systematische inspecties. De resultaten van zulke inspecties zouden ook openbaar gemaakt moeten worden. 

Kom op tegen Kanker pleit dus al jaren voor strengere regelgeving en strengere en meer inspecties. Desondanks hield slechts 12 % van de zonnebankcentra zich in 2017 aan de regels. Daarom vraagt Kom op tegen Kanker een verbod op commerciële zonnebankcentra. In amper tien jaar tijd is het aantal melanome huidkankers namelijk verdubbeld. Zonnebanken spelen daar een grote rol in. Wie onder de zonnebank gaat, heeft namelijk 20 % meer kans op huidkanker. 

Kom op tegen Kanker werkt ook samen met Euroskin, een onafhankelijke internationale organisatie die huidkanker bestrijdt.

Informeren en sensibiliseren

Te veel zonnen kan de huid beschadigen. Het is de belangrijkste oorzaak van huidkanker. Kom op tegen Kanker verspreidt wetenschappelijk onderbouwde informatie over veilig zonnen via: